Service Logistics Forum

European Warehouse voor F-35 onderdelen ceremonieel geopend - Nieuws

07 november 2019

Ben Gräve heeft als lid van de stuurgroep een bijdrage geleverd aan dit project.

European Warehouse F-35 ceremonieel geopend


De eerste F-35 is geland op Nederlandse bodem. Daags na het officiële
onthaal op vliegbasis Leeuwarden vierde vliegbasis Woensdrecht 
het volgende feest: Woensdrecht wordt de Europese centrale
opslagplaats voor alle reserveonderdelen van de F-35. Het gaat hierbij
om opslag, verzending en het beheer van reserveonderdelen van ruim
vierhonderd Europese F-35’s. OneLogistics en het warehouse van de
Koninklijke Luchtmacht zijn er klaar voor.
In augustus 2017 sleepte Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) de status van
Regional Warehouse binnen. In de afgelopen jaren is, samen met partner
OneLogistics, hard gewerkt om vanaf nu de eerste F-35 onderdelen te
distribueren. Op vrijdag 1 november werd dit moment dan ook feestelijk gevierd
met een bijzondere ceremonie.

Betrokkenheid Service Logistics Forum
SLF voorzitter Ben Gräve heeft als lid van de stuurgroep een bijdrage geleverd aan het binnenhalen van dit project. Hij was in een vroegtijdig stadium betrokken en gevraagd zijn expertise in te brengen. Ben was uiteraard uitgenodigd om met de overige betrokkenen de feestelijke ceremonie bij te wonen. Daarnaast is OneLogistics deelnemer van het SLF. Vanwege zijn bijzondere inspanningen voor het vakgebied kreeg hij tijdens de Service Logistics Summit 2017 een speciale SLF onderscheiding. 

Slimme logistiek
Het ‘European Warehouse’ op Logistiek Centrum Woensdrecht verzorgt de opslag,
verzending en het beheer voor de hele Europese F-35 regio, inclusief
douaneafhanding en exportvergunningen.

Grote ambities en bijzondere samenwerking
“De F-35 is belangrijk voor de veiligheid en vrijheid van Nederland en onze
bondgenoten. Daar hoort ondersteuning van wereldklasse bij. Nederland is een
topspeler op het gebied van logistiek. Deze kennis zetten we in en bieden een
logistieke totaaloplossing voor de hele Europese F-35 regio. Het brengt werk en
economisch voordeel voor de omgeving.” aldus commodore Richard Laurijssen,
commandant LCW.
Rene de Koning, CEO van OneLogistics: “OneLogistics is verheugd met de nauwe
samenwerking en de professionaliteit van het 983 Squadron van het LCW. Samen
zullen wij het F-35 programma optimaal bedienen en de basis leggen voor een
groeipad voor Europese ketenintegratie”

Goed nieuws voor BV Nederland
Het F-35 programma heeft straks op drie plekken in de wereld een warehouse:
Amerika, Australië en Nederland. Dat het LCW de status van Regional Warehouse
F-35 binnengehaald heeft, is een erkenning van de professionaliteit en faciliteiten
binnen de Koninklijke Luchtmacht. Door deze krachten vervolgens te verbinden
met industrieën en andere overheden ontstaat er iets moois, waarop de BV
Nederland met recht trots mag zijn.

Foto: MediaCentrum Defensie

Trots op onze

SLF Deelnemers