Service Logistics Forum

Jong SLF laat van zich horen - Nieuws

07 juli 2020

Webinar over bezit vs gebruik

Op 30 juni ontmoette ruim 30 jonge professionals elkaar online voor een webinar over Bezit vs Product as a Service. 'Hoe gaat onze toekomst eruit zien?', dat was de vraag die wij stelden.

Om ons heen zien we steeds vaker dat bedrijven hun producten aanbieden volgens het PaaS (Product as a Service) model. Hierdoor wordt de koper geen eigenaar meer van een product, maar verwerft hij eengebruiksrecht. Een naar idee voor mensen die veel waarde hechten aan bezit, maar een fijn idee als we daarmee duurzamer kunnen consumeren en als we er minder voor hoeven betalen. 

Hoe denken jonge professionals hierover, vanuit hun eigen belevingswereld, maar ook vanuit hun rol nu als werknemer en als verantwoordelijke manager of directeur in de toekomst. 

Na de aftrap van Jong SLF'er en consultant Districon, Tessa Huisman, nam Ben Gräve, voorzitter SLF, ons mee in de uitwerking van het concept PaaS op serviceketens. Het PaaS concept geeft een enorme boost aan het belang en dus de bedrijfsbijdrage van serviceketens.  Een effect waar service professionals zich in toenemende mate van bewust worden en hun voordeel mee kunnen doen.

Daarna gaf Martijn van Aspert, Jong SLF en Manager Supply Chain Cost Control ASML, een inkijkje in de wereld van de microchips. Als producent van chipmachines gaat het bij ASML over enorme producten qua omvang, maar ook qua kapitaalbeslag. Een uitgelezen product om in de markt te zetten via het PaaS model zou je denken, of toch niet? Martijn gaf in een heldere presentatie het antwoord om deze vraag aan de hand van het theoretische kader dat Ben eerder schetste en met verrassende conclusies. 

Na de beide presentaties beluisterd te hebben was het tijd om de deelnemers aan het woord te laten. Natuurlijk is het goed om op de hoogte te zijn van ontwikkelingen en te horen hoe vooruitstrevende bedrijven hiermee omgaan, maar uiteindelijk wilde we weten hoe de jonge professionals hierover denken en hoe hun dagelijkse praktijk eruit ziet. Aan de hand van 7 vragen werd duidelijk dat hoewel het businessmodel het meest bekend is vanuit de B2C wereld de meeste young professionals in hun werk betrokken zijn bij het uitdenken en/of implementeren van PaaS. En op onze vraag of PaaS het veelbelovende model van de toekomst gaat worden werd overtuigd ja geantwoord. 

 

Trots op onze

SLF Deelnemers