Service Logistics Forum

Technologie ontwikkelingen rode draad voor SLF in 2021 - Nieuws

25 maart 2021

SLF besteed dit jaar speciaal aandacht aan technologische ontwikkeling

Voor 2021 heeft het SLF het thema technologie omarmt en zal hier in haar activiteiten speciale aandacht aan besteden. Niet zozeer zal het een parade van nieuwe technologieen worden, er zal vooral ingezoomd worden op de potentie voor verbetering van service (logistieke) ketens en op praktijkcases. Met andere woorden welke technologieen zijn voor het vakgebied het meest kansrijk en kunnen de meeste toegevoegde waarde bieden. En welke bedrijven of organisaties hebben al daadwerkelijk stappen gezet om nieuwe technologien in te zetten. Vooral dat laatste vind het SLF  belangrijk om in beeld te brengen. Zo hebben SLF deelnemers gemakkelijk toegang tot beschikbare kennis en kunde in het netwerk.

Trots op onze

SLF Deelnemers