Service Logistics Forum

Doordacht prikconcept - Nieuws

20 maart 2021

Paul Enders, bestuurslid SLF, initiatiefnemer inzet (service) logistieke kennis voor grootste uitdaging van Nederland

De prikcapaciteit kan wel 3x hoger naar verwachting. De meest urgente uitdaging in Nederland krijgt hulp van (service) logistieke professionals die hun jarenlange kennis en kunde kosteloos aanbieden. Het SLF is super trots dat de initiatiefnemer niemand minder is dan onze eigen bestuurder, Paul Enders. 

Naast Paul zijn nog een aantal andere SLF'ers betrokken bij het initiatief, zoals adviesbureau Districon. Niet gek wanneer je bedenkt dat het bij het SLF draait om het delen van kennis, kunde en ervaring. Een waardevol netwerk waar de juiste professionals samenkomen en aan de ontwikkeling van het vakgebied werken. 

De aanpak en de details van het concept zijn uitgebreid in de media besproken. Zie bv Logistiek.nl voor meer informatie over de proef in Breda en de sleutel tot succes, het loskoppelen van fysieke en administratieve processen. 

Trots op onze

SLF Deelnemers