Service Logistics Forum

Hogeschool Utrecht neemt deel aan SLF - Nieuws

07 september 2021

De sectie onderwijs en onderzoek binnen het SLF verder versterkt.

Naast de hogescholen van Rotterdam, Amsterdam en Stenden Hogeschool is nu ook de Hogeschool Utrecht deelnemer geworden van het SLF. We heten Arjen Wierikx, senior lector van de opleiding Logistics Management, en Nathalie Deurhof, opleidingsmanager, van harte welkom!

Directe aanleiding om deelnemer te worden is het onderzoeksproject Circular Business Model Maturation (CBMM) waarvan de Hogeschool Utrecht penvoerder is en het SLF een projectpartner. In dit project zijn meerdere SLF deelnemers vertegenwoordigd. In de loop van 2021 verwachten we meer inhoudelijke informatie over dit project te kunnen delen in het netwerk.  

Leuke bijkomstigheid is dat Arjen Wierikx momenteel bezig is met heel relevant promotieonderzoek. 

Deelname van de Hogeschool kon ook niet achterblijven sinds alle kennisinstellingen op het gebied van service logistiek zich verenigd hebben in een nieuw overleg onder leiding van prof. Geert-Jan van Houtum (zie ook dit nieuwsbericht). 

We hopen de Hogeschool Utrecht vaak te treffen bij SLF events en veel kennis met hen te kunnen delen.

Trots op onze

SLF Deelnemers