Service Logistics Forum

Hoe circulair is uw service? - Nieuws

29 november 2021

(deel) Resultaten van wetenschappelijk onderzoek komen ter sprake in project meeting op 30 november

Op 30 november maken de project partners van het onderzoeks programma CBMM (Circular Business Model Maturation) de (deel)resultaten van de voorlaatste fase bekend. Het meerjarige onderzoek naar de mate waarin circulair denken geincorporeerd is, wordt geleid door Arjen Wierikx, Lecture Hogeschool Utrecht. Het is een indrukwekkende lijst van projectpartners die bijdragen aan het onderzoek (zie hieronder). Het SLF is dan ook bijzonder trots  dat de deelresultaten in ons eigen SLF café besproken en gedeeld worden. Mede om die reden zijn alle SLF deelnemers die interesse in het onderwerp of het onderzoek hebben van harte uitgenodigd om een keer in de keuken mee te kijken. Kijk hier voor meer informatie en om aan te melden.

Stichting NHL Stenden Hogeschool

Technische Universiteit Eindhoven

Wageningen Universiteit/ Wageningen University

ASML Netherlands B.V.

Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland N.V.

N.V. Area Reiniging

Drake & Farrell B.V.

Milling Company Europe B.V.

Aebi Schmidt Nederland B.V.

Koninklijke Philips N.V.

Stichting Transactieland; Kennisinstituut voor transactie-innovatie

Stichting Service Logistics Forum

Trots op onze

SLF Deelnemers