Service Logistiek Innovatie Symposium

Datum: 20 juni
Tijdstip: 12.00 - 18.00
Locatie: LEF Future Center, Griffioenlaan 2, Utrecht
Thema: Service logistiek en uitdagingen van de toekomst

Programma
12.00 - Inloop met lunch
12:45 – Opening en welkom, Prof. Geert-Jan van Houtum, TU/e en bestuurslid SLF
13:00 – Energietransitie en Duurzaamheid, Marjan Minnesma, Directeur Urgenda
13:40 – Innovatie beleid Topsector Logistiek, Albert Veenstra, Wetenschappelijk Directeur TKI Dinalog
14:00 – Innovatie ontwikkeling Service Logistiek,  Jan-Willem Rustenburg, Founding Partner Gordian Logistic Experts
14.30 - Pauze
15.00 - Innovatie Carrousel
In de Innovatie Carrousel krijgt u in korte tijd concrete toepasbare service logistieke innovaties gedemonstreerd. Met o.a. de Service Supply Chain Game, de Control Tower Demonstrator, Asset Health Dynamics, STORM, SINTAS, Dutch Analytics, SemioticLabs en CQM

16.00 - Innovatie Tafels

 • Circular and Sustainable – “Because it can” (ENG)
  By Tarkan Tan (TU Eindhoven) and Bas van Bree (TKI Dinalog)
 • High Tech Industry – “Service logistieke koplopers aan zet”
  Door Ramon Caanen (Gordian) en Rob Basten (TU Eindhoven)
 • Servitization – “Where service is the new product” (ENG)
  By Daniel Stoyle (IHC) and Henk Zijm (University of Twente)
 • Talentontwikkeling – “Dikke polsen of slimme koppen?
  Door Paul Enders (ASML) en Geert Boosten (Hogeschool van Amsterdam)
 • Technology – “Deep learning / Blockchain, de hype voorbij?”
  Door Jaap Hazewinkel (IBM) en Minou Olde Keizer (CQM)
 • Valorisatie – “Praktische toepasbaarheid van kennis”
  Door Paul van Fenema (NLDA) en Liesbeth Brügemann (TKI Dinalog)

17.00 - plenaire afsluiting
17.15 - Netwerkborrel

Onze deelnemers