Service Logistiek Innovatie Symposium

Datum: 20 juni
Tijdstip: 12.00 - 18.00
Locatie: LEF Future Center, Griffioenlaan 2, Utrecht
Thema: Service logistiek en uitdagingen van de toekomst

Programma
12.00 - Inloop met lunch
12:45 – Opening en welkom, Prof. Geert-Jan van Houtum, TU/e en bestuurslid SLF
13:00 – Energietransitie en Duurzaamheid, Marjan Minnesma, Directeur Urgenda
13:40 – Innovatie beleid Topsector Logistiek, Albert Veenstra, Wetenschappelijk Directeur TKI Dinalog
14:00 – Innovatie ontwikkeling Service Logistiek,  Jan-Willem Rustenburg, Founding Partner Gordian Logistic Experts
14.30 - Pauze
15.00 - Innovatie Carrousel
In de Innovatie Carrousel krijgt u in korte tijd concrete toepasbare service logistieke innovaties gedemonstreerd. Met o.a. de Service Supply Chain Game, de Control Tower Demonstrator, Asset Health Dynamics, STORM, SINTAS, Dutch Analytics, SemioticLabs en CQM

16.00 - Innovatie Tafels

17.00 - plenaire afsluiting
17.15 - Netwerkborrel

Onze deelnemers