Service Logistics Forum

Loïs Aerts en Sjors Melman in the battle - Nieuws

24 mei 2022

Finalisten SLF afstudeerprijs bekend

De jury heeft beraad gehad en Loïs Aerts en Sjors Melman hadden volgens de jury het beste onderzoek gedaan en scriptie geschreven. Zij zullen op 2 juni as het tegen elkaar opnemen in de finalistenbattle tijdens de Service Leadership Summit. 

Loïs studeerde aan de Technische Universiteit Eindhoven. De titel van haar afstudeerscriptie is: Spare parts planning accuracy within the service supply network of ASML.

Sjors studeerde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Zijn afstudeeronderzoek kreeg als titel mee: Faster Service: Changing the Spare Part Supply Chain Network to Support Increasing Service Requirements.

Trots op onze

SLF Deelnemers