Service Logistics Forum

Feestelijkheden Summit

25 jaar Service Logistics Forum

O25 jaar SLFp 4 november 2021 bestond het SLF 25 jaar. Dat betekent niet alleen reden voor een feestje, maar vooral dat we met elkaar al 25 jaar bezig zijn om ons vakgebied steeds verder te professionaliseren. Een prestatie waar iedereen zijn bijdrage aan levert. Sommige SLF deelnemers zijn al sinds de oprichting betrokken en anderen hebben zich recent aangesloten. Duidelijk is dat het vakgebied niets aan interesse heeft verloren en dat ontwikkelingen nog altijd voortgaan. Het netwerk heeft hierbij zijn waarde bewezen en is uitgegroeid van een initiatief van zes bedrijven naar een invloedrijk netwerk met meer dan 80 deelnemers! 

Concentreerde de discussie zich in het begin vooral op de beschikbaarheid van spare parts, nu kijken we naar alle facetten van de service supply chain. De bijdrage die service supply chains leveren aan omzet en winst rechtvaardigen een toenemend oog en oor voor de vraagstukken van service logistieke professionals. Het is dan ook niet verwonderlijk dat inmiddels op diverse universiteiten en hogescholen studierichtingen ontwikkeld zijn die een wetenschappelijke licht over deze vraagstukken laat schijnen. Het SLF is trots dat deze hogescholen en universiteiten vooral via ons netwerk de opgedane kennis wil delen. Ook de samenwerking met (semi) overheid verdient het om genoemd te worden. Via het topsectorenbeleid is het SLF nauw betrokken geraakt bij onderzoeksprojecten en consortia. 

Op 4 november hebben we bij 25 jaar ontwikkeling stil gestaan en deze mijlpaal met de deelnemers in ons netwerk gevierd. Op 2 juni 2022, tijdens de Service Leadership Summit, besteden we in een interactieve sessie aandacht aan 25 jaar service logistiek, de ontwikkelingen en de vooruitgang.

Oud-voorzitter Ben Gräve in het zonnetje

Ben Grave2.jpgJarenlang heeft Ben als voorzitter kleur en inhoud gegeven aan het SLF netwerk. Aan die periode is een einde gekomen. Vlak voor de zomer van 2021 droeg Ben al de voorzittershamer over aan Paul Enders en aan het eind van dit jaar stapt Ben ook uit het SLF bestuur. Tijdens de Service Leadership Summit willen we aandacht besteden aan zijn bijdragen aan de groei en bloei van het netwerk. Hij heeft met veel enthousiasme het netwerk geleid en doorontwikkeld tot het gewaardeerde platform dat het nu is.  Voor iedereen die in de afgelopen jaren betrokken is geweest bij het SLF en een persoonlijke band met Ben heeft opgebouwd is er vanaf ca 17.00 gelegenheid het te proosten op het tijdperk Ben Grãve. 

Trots op onze

SLF Deelnemers