Service Logistics Forum

SLF Afstudeerprijs 2021-2022

* text in English below  *

Elk jaar beloont het SLF de beste Bachelor- en/of Masterscriptie op het gebied van service logistiek met de SLF Afstudeerprijs. Deze prijs wordt traditioneel uitgereikt tijdens de SLF Summit. De winnaar wordt beloond met een geldprijs en publiciteit en komt door de prijs direct in contact met professionals en potentiële werkgevers. 

Finalisten SLF Afstudeerprijs 2021-2022

In het voorjaar worden de twee finalisten voor de Afstudeerprijs 2021-2022 bekend gemaakt. Zij gaan het tegen elkaar opnemen in de finalistenpitches, live tijdens de Summit. De finalisten worden door de jury gekozen uit de genomineerde inzendingen.
 

Juryprijs én Publieksprijs

Aan Ruud Kockelkorn, Algemeen Directeur van Peach Group BV dit jaar de eer om de winnaar van de SLF Afstudeerprijs 2021-2022 bekend te maken en de hoofdprijs van € 1.000 uit te reiken. Peach Group is de trotse sponsor van deze scriptieprijs. Wie de prijs wint, wordt bepaald door een deskundige vakjury. 

Maar niet alleen de jury bepaalt, het publiek heeft ook een stem. Alle deelnemers aan de summit bepalen samen welke finalist de beste pitch gaf. Deze winnaar krijgt de Publieksprijs. 

Voor de verliezende finalist(en), is er voor beide prijzen uiteraard ook een mooie tweede prijs.
 

Jury Afstudeerprijs 2021-2022

De jury van de Afstudeerprijs bestaat uit een aantal deskundigen uit het bedrijfsleven, van kennisinstellingen én de winnaar van het voorgaande jaar.

Dit jaar bestaat de jury uit de volgende zes personen:

Jury Afstudeerprijs

Voorwaarden deelname Thesis Award

Om mee te dingen naar de SLF Afstudeerprijs heb je:

  • een scriptie geschreven op het gebied van service logistiek
  • gestudeerd aan een Nederlands of Belgisch opleidingsinstituut (HBO of WO)
  • tijd vrijgemaakt om je onderzoek en resultaten te presenteren tijdens de Summit op 2 juni 2022.
     

Terug naar Service Leadership Summit

 

SLF Thesis Award (English)

Yearly the SLF rewards the best Bachelor and/or Masterthesis in the field of service logistics with the SLF Thesis Award. Traditionally this award is handed out during the SLF Summit. The winner receives a cheque and, by winning this award, gets in contact with professionals, potential employers and journalists.
 

Finalists Thesis Award 2021-2022

The two finalists for the Thesis Award 2021-2022 will be announced shortly. They will compete against each other in the finalist pitches, live during the Summit. The finalists will be chosen by the jury from the nominees.


Jury award and Audience award

This year, Ruud Kockelkorn, General Manager of Peach Group BV has the honor to announce the winner of the SLF Thesis Award 2021-2022 and to present the grand prize of € 1,000. Peach Group is the proud sponsor of this thesis prize.

The winner of the prize is determined by an expert jury. But not only the jury decides, the public also has a vote. All participants in the summit jointly determine which finalist gave the best pitch. This winner will receive the Audience Award.

For the losing finalist(s), there is of course also a nice second prize for both prizes.
 

Jury Thesis Award 2021-2022

The jury of the Thesis Award consists of a number of experts from the business world, knowledge institutions and the winner of the previous year. This year the jury consists of the following six persons:

Jury_Engels


Conditions to apply for the Thesis Award

To apply for the SLF Thesis Award you have:

  • finalized your thesis on a topic in the field of service logistics
  • been educated at a Dutch or Belgium university or applied university
  • the opportunity to attend the Summit on June 2, 2022 and to pitch your research and results for all participants
     

Back to Service Leadership Summit

Trots op onze

SLF Deelnemers