Service Logistics Forum

Service logistiek onderzoeksvoorstel gehonoreerd - Nieuws

24 augustus 2023

Nederlandse Defensie Academie haalt geld binnen voor onderzoek samen met TU/e

De call Supply Chains for Society richt zich op de ontwikkeling van kennis en innovatie in de logistiek voor maatschappelijke uitdagingen van de toekomst van Nederland. Voor het vertalen van logistieke kennis naar de specifieke karakteristieken van de processen in het publieke domein is multidisciplinaire en cross-sectorale samenwerking van wetenschappers met overheden en maatschappelijke partijen noodzakelijk. De call is een initiatief van TKI Dinalog van de Topsector Logistiek en draagt bij aan het Missiegedreven Topsectoren- en InnovatieBeleid. De middelen zijn via PPS toeslag beschikbaar gesteld door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

In het kader van de genoemde call is het projectvoorstel DASLOCA van de Nederlandse Defensie Academie en de Technische Universiteit Eindhoven gehonoreerd en ontvangt hoofdaanvrager middelen voor de uitvoering van het onderzoek. De NLDA en TU/e zijn tevens deelnemer van het SLF. Via het SLF netwerk hebben deelnemers rechtstreeks toegang tot de aanvragers en de kennis die opgedaan wordt via dit onderzoek. Het SLF streeft ernaar de eindresultaten van het onderzoek direct met het netwerk te delen en te bediscussieren. Het onderzoek richt zich op het opzetten van onderhoud en servicelogistiek in een snel wisselende (oorlogs)situatie. Dit is eigenlijk resilience in een specifieke omgeving.

Trots op onze

SLF Deelnemers