Service Logistics Forum

19.4 Servcie Control Tower (BE)

19.4 Control Tower (BE) borrelService Control Towers in Belgie

Event: Service Control Tower Seminar
Datum: 29 april 2019
Locatie: Havenhuis, Antwerpen
Thema: Slimme service logistiek
# Deelnemers: 20

Door: Ben Gräve

Waar beter kon dit onderwerp in België worden behandeld dan in het iconische Havenhuis in Antwerpen met de uitstraling van een prominente “control tower” van de belangrijke Antwerpse haven. Dit seminar, georganiseerd door het Service Logistics Forum (SLF) samen met BEMAS, heeft ca 20  vertegenwoordigers van bedrijven en kennisinstellingen doen besluiten om maandag 29 april naar Antwerpen te komen.

Vakkundige inleiding
Consultancy bureau CQM heeft in opdracht van de Nederlandse Topsector Logistiek een studie gedaan naar de stand van zaken van  Control Towers in het service logistieke domein en het resultaat hiervan was de leidraad om deze kennis en kunde ook in België te promoten. Ruben Coetsier van PwC België heeft de middag kundig voorgezeten en Minou Olde Keizer van CQM heeft het onderwerp op een deskundige en levendige wijze behandeld. N.a.v. veel interviews bij bedrijven werd er een concept gepresenteerd aan de hand waarvan bedrijven een Service Control Tower self-assessment kunnen doen. Deze methode richt zich enerzijds op de huidige en gewenste “functionaliteit” van de Control Tower en anderzijds op de “maturity grid” van de ingrediënten die nodig zijn om tot een succesvolle inrichting van een Control Tower te komen.

Self-assessment
Aan de hand van de gepresenteerde methodiek werd er in groepjes gediscussieerd hoe de “maturity grid” meer inzicht kan verschaffen in de toepassing van het eigen bedrijf. Voor de meeste aanwezigen bleek dit een zeer gestructureerde manier om naar de eigen ontwikkelingen van service control towers te kijken. Dit leverde een interessante en levendige terugkoppeling op, waarbij de beschikbaarheid van gestructureerde data vooral als een belangrijk element in de vooruitgang werd gezien. De toepassing van service control towers moet worden gezien over de hele keten met de vele spelers die daarin meedoen en data beschikbaarheid / beschikbaarstelling blijkt toch vaak een bottle-neck waarbij al snel de begrippen data privacy en vertrouwen aan de orde komen. Niet alleen de ketenbeheersing kwam aan de orde maar ook de optimalisatie van de life-cycle van producten mede ook gezien in het licht van de circulaire economie.

Complexe functionaliteit
Opgemerkt werd dat de getoonde functionaliteit van service control towers zich vaak concentreert op de beschikbaarheid van spare parts, tools en engineers. Andere functionaliteiten zoals transport, verpakking en douane afhandeling kunnen ook leiden tot verstoringen die gemonitord moeten worden. Dit werd vooral gezien als mini-service control towers die goed moeten aansluiten op het grote geheel. Deze invalshoek geeft stof voor vele vergezichten en dat was in dit inspirerende gebouw als vanzelfsprekend aanwezig.

Whitepaper
Alle aanwezigen krijgen de whitepaper opgestuurd die is opgesteld n.a.v. bovenvermelde studie: “Smart after-sales services through the use of service control towers” 

Kleine receptie
Tijdens de hapjes en de drankjes na afloop werd er enthousiast nagepraat over de ervaringen van die middag. Iedereen vond het zéér leerzaam en het geeft zeker stof tot nadenken hoe je deze materie in je eigen omgeving wil gaan toepassen.

Geïnteresseerd in de gehouden presentaties? SLF deelnemers kunnen deze downloaden via de optie kennisdatabank/presentaties na te zijn ingelogd. Of stuur een bericht naar info@servicelogisticsforum.nl

Trots op onze

SLF Deelnemers