Service Logistics Forum

21.3 Webinar Mobility as a Service

Webinar Mobility as a Service: Deur tot deur met NS

Hoe NS met de inzet van het innovatieve OV-fiets concept reizen van deur tot deur aanbiedt

Datum: 6 april, 2021
Tijd: 15.00 - 16.00 uur
Locatie: Online
 

Door Ben Gräve

Ben Gräve, SLF voorzitter, opende dit webinar met de toelichting dat dit onderwerp nog in het verlengde ligt van de SLF Summit 2020: “Hoe service ketens waarde toevoegen”. In het kader van dit servitization onderwerp is het interessant om een inkijk te krijgen in dit “Mobility as a Service” onderwerp van de OV-fiets.

Marise Bezema, manager Services NS Stations, gaf aan dat NS niet langer slechts de aanbieder van treinritten is, maar wil de reiziger het reizen van deur tot deur aanbieden. OV-fiets is een belangrijk en populair onderdeel van dat aanbod met miljoenen fietsbewegingen per jaar. Deze succesvolle business groeit al jaren 30% per jaar en de grens is nog lang niet in zicht. Pre-corona waren er 21.500 fietsen door heel Nederland in gebruik met 300 uitgiftelocaties waarvan het merendeel onbemenst. Uiteraard wordt 100% beschikbaarheid nagestreefd, maar dat lukt niet altijd. Bij grote evenementen in bepaalde steden (bijvoorbeeld: Dutch Design week in Eindhoven) worden er vooraf al extra fietsen op die locatie ingezet. Innovaties met techniek en app’s leiden tot aanzienlijke verbeteringen voor de klant en het beheer en onderhoud bij NS. Als voorbeeld noemde Marise het “slimme slot” dat niet alleen geweldig is voor de klant om zonder fysieke sleutel de fiets te gebruiken, maar ook voor het beheer en reparatie van de fietsen. Desgevraagd gaf zij aan dat de NS nog nadenkt over een toekomstige differentiatie van het fietsen-aanbod, maar dat dit nog niet tot nieuwe inzichten heeft geleid. In de corona-tijd is het gebruik 40% van 2019, maar dit is minder gedaald dan het aantal treinreizigers.

Casper Middelhuis, Procesmanager Services NS Stations, gaf ons een helder overzicht van de huidige en toekomstige service logistiek van de fietsen. Tot voor kort was vervoer en onderhoud van de fietsen uitbesteed, maar dit wordt nu direct onder regie van NS uitgevoerd. M.b.v. geavanceerde econometrische kennis is een nieuwe structuur uitgewerkt. Met 10 eigen wagens worden de fietsen in de 300 uitgiftepunten verdeeld voor optimaal gebruik en ook gebracht naar 5 hubs voor reparatie en onderhoud. Nieuwe IT-tooling stuurt de workflow van het beheer en onderhoud aan tot op fietsniveau, inclusief de benodigde reservedelen. Het “slimme slot” met ingebouwde sensoren geeft ook extra informatie om van reactief naar proactief onderhoud te gaan. De bemensing is voor een groot deel ingevuld door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Desgevraagd benadrukte Casper dat het transactieplatform “Frame” de basis is van de service logistieke control tower. Hierin worden alle technische en business indicatoren verzameld, inclusief KPI’s en dashboards. Hieruit worden de operationele systemen verder aangestuurd.    

Vanuit de Hogeschool van Amsterdam was er ook belangstelling voor zero emissie van het wagenpark voor de distributie van de fietsen. Ben sloot af met de constatering dat de uitwisseling van deze kennis en kunde ook nu een meerwaarde blijkt voor alle betrokkenen en dankt Marise en Casper voor hun professionele inkijk in het fascinerende OV-fiets domein.
 

Kijk het webinar terug:

Trots op onze

SLF Deelnemers