Service Logistics Forum

22.01 Emballagemanagement door blockchain

Op 21 maart organiseerde het SLF het webinar ‘Emballagemanagement door block chain’. Dit webinar beschreef de ervaringen van Technische Unie en Draka die samen een pilot startten om met behulp van de block chain-technologie van RTI Blockchain hun emballagestromen onder controle te krijgen. De presentaties werden verzorgd door Bart Schoonderwoerd – Logistics Director van Technische Unie en SLF-bestuurslid – Frank Oberink – Business Manager Wholesole bij Draka – en Milou Klooster – Oprichter van RTI Blockchain.

Na de introductie door Bart Schoonderwoerd namens het SLF, trapte Milou Klooster het webinar af. Milou vertelt hoe zij door het werken in haar familiebedrijf op het idee kwam om block chain te gebruiken voor emballagemanagement. In de vishandel van haar familie zag Milou hoe dagelijks de vele kratten die worden gebruikt om vis in te verpakken ‘spoorloos verdwenen’ tussen visafslag en de krattenleverancier.

Milou geeft daarna een toelichting op het RTI Dashboard, een app waarmee je zeer eenvoudig controle houdt op je emballagegoederen. Na afloop van het webinar verzorgt Milou ook nog een demonstratie van dit dashboard voor de geïnteresseerden.

Frank Oberink neemt het stokje over en geeft aan waarom Draka met deze pilot startte. Frank vertelt dat maar liefst minder dan 1 proces van hun haspels retour komt. En dit is niet alleen vanuit economisch oogpunt een slechte ontwikkeling: Draka heeft duurzaamheid zeer hoog in het vaandel staan. Ze zijn er trots op de meest duurzame organisatie in hun branche te zijn. Dus telkens nieuwe haspels produceren terwijl dit niet nodig zou moeten zijn, past niet in hun strategie. De haspels beter in het vizier krijgen en daarmee de hoeveelheid afval en de productie verminderen, daarentegen zeer zeker wel.

Daarna zet Bart Schoonderwoerd de motivatie van Technische Unie  uiteen om in dit project te stappen met Draka en RTI. Technische Unie is een zeer innovatief bedrijf dat de laatste ontwikkelingen altijd nauwgezet volgt. En controle krijgen op goederenstromen via blockchain gaat niet alleen op voor haspels, dit heeft velerlei toepassingen. Dus bij een succesvolle pilot rolt Technische Unie dit concept breder binnen de organisatie uit.

Tot slot is het woord aan de deelnemers. Er ontstaat een levendige discussie over de mogelijke toepassingen, kritische kanttekeningen en verhelderende vragen over alternatieve oplossingen.

Kortom: wederom een interessant en interactief SLF-webinar, met veel ruimte voor het delen van kennis en het uitwisselen van ervaring!

De presentaties vindt u terug in onze Kennisdatabank.

Trots op onze

SLF Deelnemers