Service Logistics Forum

Jong SLF

Jong Young TalentSLF

Wanneer talenten zichzelf kunnen ontwikkelen zijn zij echt van waarde voor de organisatie.
 
Jong SLF wil jonge talenten een ontdekkingstocht bieden binnen de service logistiek, waardoor zij een bredere kijk op service logistiek kunnen ontwikkelen. Daarin worden zij uitgedaagd na te denken over relevante vraagstukken en nieuwe ontwikkelingen in de service business. Hiermee vergroten zij enerzijds hun waarde voor de organisatie en worden zij anderzijds in staat gesteld relevante persoonlijke competenties verder te ontwikkelen. Het programma streeft het volgende na: 

Jong talent een bredere kijk op service logistiek bieden dan binnen één organisatie of opleiding te vinden is, zodat hun waarde voor zowel de organisatie als voor henzelf wordt vergroot.

Jong talent zich bezig laten houden met interessante vraagstukken / nieuwe ontwikkelingen / nieuwe kansen in de service business, zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan innovaties in service logistiek.
 
Jong talent onderling kennis uit laten wisselen, zowel vakinhoudelijk (service logistiek) als persoonlijk (als Young Professional in een service organisatie), zodat zij revelante competenties kunnen blijven ontwikkelen.

 
De opzet van het programma gaat zoveel mogelijk uit van eigen initiatief. Het SLF weet dat jonge talenten zelf kunnen bepalen welke onderwerpen interessant zijn en op welke manier kennisuitwisseling het beste kan plaatsvinden. Het SLF zal hierbij vooral faciliterend optreden. Wanneer je deelneemt bepaal je zelf wat er binnen het programma gebeurt, waar je wel of niet bij aanwezig bent en hoeveel tijd je aan het programma besteedt. 

Jong SLF is op 20 april 2017 gestart met een eerste bijeenkomst (lees meer over de eerste bijeenkomst).  Vanaf dit startpunt ontwikkelt het programma zich door en voor talenten tot een eigen (jaar)programma. Een tweede bijeenkomst is gepland op 10 oktober 2017. Voor meer actuele informatie over de geplande activiteiten bekijk het SLF jaarprogramma.
 
Wij definiëren iemand als jong talent wanneer hij/zij max. 5 jaar werkervaring heeft of in de laatste fase van zijn/haar studie zit.

Voor meer informatie neem contact op via info@servicelogisticsforum.nl

Trots op onze

SLF Deelnemers