Service Logistics Forum

Aanmeldformulier SLF

Gefeliciteerd! U kiest voor deelname aan het Service Logistics Forum om uw kennis en kunde te delen en te ontwikkelen met andere service logistieke professionals. Vult u svp uw gegevens hieronder in.

Jaarlijks brengt het SLF voor deelname een bijdrage in rekening. De hoogte hiervan wordt bepaald door de omvang en aard van uw organisatie. De kosten variëren tussen € 150,- voor deelname op persoonlijke titel* tot max € 3.300,- voor grote service logistieke dienstverleners. We informeren u graag persoonlijk over de voor u geldende kosten. Deelname geeft een bedrijfsafgevaardigde recht op gratis toegang tot alle activiteiten. Bij toetreding tot het Service Logistics Forum is eenmalig een toetredingsbijdrage verschuldigd. Ook hier is de hoogte afhankelijk van de situatie van uw organisatie. De toetredingsbijdrage is een fractie van de jaarbijdrage. Deelname wordt na ondertekening van het deelnameformulier aangegaan tot 31 december en daarna automatisch verlengd voor telkens 12 maanden tot wederopzegging. 

* Deelname op persoonlijke titel is bedoeld voor professionals 'in-between-jobs' of vergelijkbare situaties en wordt met regelmaat geëvalueerd met betrokkene. 

Jaarbijdrage SLF

 

Accountgegevens
Bedrijfsinfo
Bedrijfsomschrijving:
Persoonsgegevens
Trots op onze

SLF Deelnemers