Service Logistics Forum

23.03 DG Press

Op de koffie bij ... DG Press! 

Het derde event van het jaarprogramma 2023 was een koffie-sessie bij DG Press. Het was de tweede keer dat het SLF dit format gebruikte. Tijdens een koffie-sessie bepaalt de host het onderwerp en dragen alle deelnemers in gelijke mate bij door hun expertise over dit onderwerp op tafel te leggen. Hiervoor is maximaal twee uur de tijd. De groep is klein en de interactie groot. We zijn pas tevreden als de host voldoende inspiratie heeft opgehaald uit het publiek. 

Het onderwerp dat DG Press aan de orde stelde was remanufacturing. In een open sfeer deelden de aanwezigen hun ervaringen. In verschillende branches spelen steeds andere aspecten een doorslaggevende rol. Sustainability, design for service, performance based contracting, juridische zaken, zijn aspecten die in meer of mindere mate bepalend zijn voor de winstgevendheid en keuze voor remanufacturing. Na afloop namen de deelnemers een kijkje op de werkvloer en werden ze getrakteerd op een lunch. En dan zijn twee uur zo voorbij. Gevuld met nieuwe ideeën keerden deelnemers huiswaarts. Een zeer geslaagde koffie-sessie in Hall dit keer.

Dat dit format gewaardeerd wordt bleek zeker ook uit berichten die we achteraf ontvingen:

Echt mijn complimenten hoe jullie dit oppakken nav eerdere sessies SLF! De uitwisseling die jullie organiseren is zo zinvol voor alle deelnemende partijen. Super gedaan! 

Ik vond de sessie van afgelopen donderdag erg succesvol. Erg leuk om met een aantal mensen dieper op een onderwerp in te kunnen gaan. Al was 2 uur misschien wat kort, maar goed, dat krijg je met een groep mensen die allemaal erg veel van een onderwerp af weten.

 

 

Trots op onze

SLF Deelnemers