Service Logistics Forum

Aanmelden

Wilt u uw kennis over Service Logistiek verdiepen en uw netwerk verbreden? Bent u een beleidsbepalende medewerker op dit gebied binnen uw organisatie? Wellicht is het Forum ook voor u interessant!


Direct aanmelden? klik hier!


Heeft u deelname in overweging, wellicht kan de uitgebreide toelichting hieronder u helpen bij uw keuze. 

Het SLF
Het Service Logistics Forum is de plek waar managers, verantwoordelijk voor Service Logistiek, elkaar ontmoeten om ontwikkelingen op het gebied van service en parts met elkaar te bespreken. De stichting SLF is een samenwerkingsverband van het bedrijfsleven en de universitaire wereld. Het SLF is in 1993 door het logistieke adviesbureau Districon opgericht als netwerk voor het ontwikkelen en uitwisselen van Service Logistieke kennis. Inmiddels is het Service Logistics Forum uitgegroeid tot hét Service Logistieke kennisplatform in Nederland.

Doelstelling
Het forum stelt zich ten doel het ontwikkelen van de kennis en kunde van het management van de deelnemende bedrijven en instellingen ten behoeve van de Service Logistiek in het licht van het customer service beleid. Om dit doel te verwezenlijken organiseert het SLF een breed scala van activiteiten, zoals:

  • Praktijkgerichte bijeenkomsten, zoals themabijeenkomsten, seminars, workshops 
  • Een jaarcongres
  • Initiëren van praktisch toegepast wetenschappelijk onderzoek
  • Bedrijfsbezoeken en studiereizen
  • Studies en publicaties
  • Verstrekken en inwinnen van adviezen 

Deelnemers
Deelnemers aan het forum zijn bij voorkeur mede- of eindverantwoordelijk voor het beleid of hebben daarin een (mede)beslissende stem. De functie van de deelnemer en diens plaats in de organisatie zal daarmee veelal in overeenstemming zijn. Ervaring in de Service Logistiek dan wel zeggenschap over het beleid zijn belangrijke elementen in het profiel van de deelnemers.

Wat kan het SLF voor u betekenen?
Het SLF biedt u onder andere:

  • De mogelijkheid om uw kennis over Service Logistiek te ontwikkelen en up-to-date te houden
  • Een zeer interessant netwerk
  • Interactieve informatie uit industrie en wetenschap 

Kosten verbonden aan deelname
Aan deelname zijn jaarlijks kosten verbonden. De hoogte hiervan hangt af van de omvang en aard van uw organisatie. De kosten variëren tussen € 150 voor deelname op persoonlijke titel* tot max € 3.300 voor grote service logistieke dienstverleners. We informeren u graag persoonlijk over de voor u geldende kosten. Deelname geeft een bedrijfsafgevaardigde recht op gratis toegang tot alle activiteiten. Bij toetreding tot het Service Logistics Forum is eenmalig een toetredingsbijdrage verschuldigd. Ook hier is de hoogte afhankelijk van de situatie van uw organisatie. De toetredingsbijdrage is de helft van de jaarbijdrage. Deelname wordt na ondertekening van het deelnameformulier aangegaan tot 31 december en daarna automatisch verlengd voor telkens 12 maanden tot wederopzegging. 

* Deelname op persoonlijke titel is bedoeld voor professionals 'in-between-jobs' of vergelijkbare situaties en wordt met regelmaat geëvalueerd met betrokkene.  

Jaarbijdrage SLF
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u meer informatie neem dan contact op met het SLF via info@servicelogisticsforum.nl 

Overtuigd van de meerwaarde van het SLF voor uw organisatie? We ontvangen graag uw aanmeldformulier.

Trots op onze

SLF Deelnemers