Service Logistics Forum

23.06 Thales

Koffie ThalesOp de koffie bij...Thales Transportation Systems

Over Circulariteit

Datum: 19 september
Tijdstip: 10.00 - 12.00 uur
Locatie: Thales Transportation Systems, Huizen
 

Door: Liselot Gerritzen
Het vijfde event van het jaarprogramma 2023 was een koffie-sessie bij Thales Transportation Systems. Het was de derde keer dat het SLF dit format gebruikte. Tijdens een koffie-sessie bepaalt de host het onderwerp en dragen alle deelnemers in gelijke mate bij door hun expertise over dit onderwerp op tafel te leggen. Hiervoor is maximaal twee uur de tijd. De groep is klein en de interactie groot. We zijn pas tevreden als de host voldoende inspiratie heeft opgehaald uit het publiek. 

Het onderwerp dat bij de koffie-sessie centraal stond was circulariteit. En behalve de host wilde het SLF zelf ook graag input uit ons netwerk halen. Circulariteit is tenslotte een belangrijk onderdeel van de SLF missie. Echter, voor velen nog een term die veel gebruikt wordt, maar nog niet altijd makkelijk handen en voeten krijgt. Vandaar dat het SLF graag tijdens deze sessie de stand van zaken bij de achterban wilde peilen. 

Al snel bleek dat we niet met de eersten de besten om tafel zaten. Alle vertegenwoordigde organisaties waren al lange tijd en vanuit een gedragen visie op weg met circulariteit. Succesfactoren die een rol daarbij spelen zijn oa de herkomst van het (moeder)bedrijf. Maatschappelijk verantwoord ondernemen doen bedrijven die voor hun idealen staan. Wet- en regelgeving, het aantal SKU's en professioneel asset management spelen ook een rol. 

Initiatieven kunnen niet zonder top down support. Circulariteitsteams zijn multidisciplinair en pioneers op de werkvloer werken in het begin tegen de stroom in, totdat er voldoende massa en resultaat geboekt wordt. Deze doorzetters hebben veelal te maken met vooroordelen en afkeuring bij de start, maar als ze in staat zijn om de opinie voor zich te winnen worden het de helden van het bedrijf. 

Het was een fijne koffie-sessie, waar veel voorbeelden, herkenning en begrip voor elkaars ontwikkelingen gedeeld werden. Ook dit keer bleek weer dat vakgenoten graag bereid zijn om hun kennis te delen. En dat zijn niet alleen de succesverhalen of de klaagzang, het is een mooie mix van hoe we met elkaar proberen steeds weer een beetje beter te worden.

Trots op onze

SLF Deelnemers