Service Logistics Forum

Wat is .....?

Wat is service logistiek volgens het Service Logistics Forum?

Het SLF ziet service logistiek als het sturende onderdeel van de service keten. De service keten is een aaneenschakeling van producten en diensten die aangeboden worden voor onderhoud, herstel en verwijdering van aankopen, van aankoop tot einde levensduur. De logistieke component zorgt ervoor dat mensen, middelen en materialen in de service keten tijdig beschikbaar zijn en op het juiste moment op de juiste plaats arriveren. Het orkestreren van alle deze aspecten zien wij als het domein van service logistiek. Zie ook deze animatie over Service Logistiek.Still uit instructievideo

Service logistiek omvat meer dan reserveonderdelen

Service logistiek wordt vaak eng afgespiegeld. Het zou slechts om reserveonderdelen gaan. Natuurlijk is sparepartslogistiek op zich een zeer interessante discipline met een groot aantal optimalisatie uitdagingen, maar het vakgebied service logistiek is veel breder. Onze definitie van service logistiek behelst ook de strategische en tactische planning, uitvoering en toezicht van o.a: onderhoudsmonteurs en fout diagnostiek, reparatie depot(s) en/of retour centra, reserve onderdelen en gereedschappen. De samenhangende aansturing is essentieel en een integrale aanpak leidt tot nieuwe intelligente service control tower concepten.

Een concreet voorbeeld

Een bedrijf heeft een machine en die gaat stuk. Het bedrijf zoekt contact met de service afdeling van de leverancier die aan de hand van de melding een servicemonteur een aantal reserve onderdelen inplant om het probleem de volgende morgen te verhelpen. Alle handelingen die gestart worden op het moment van de melding en die in samenhang zorgen voor de oplossing van het probleem vallen onder het service logistieke domein.

Ontwikkeling van service logistiek

Daar waar service logistiek bij de aanvang van het SLF nog vooral een uitdaging betrof voor het leveren van zoveel mogelijk reserve onderdelen op locatie om een product bij storingen en onderhoud snel weer up and running te krijgen (correctief onderhoud), is het businessmodel veelal geevolueerd naar het leveren of garanderen van maximale beschikbaarheid van producten. Hier hoort bv een uptime garantie contract bij, waarbij door preventief optreden of, nog efficiënter, door het moment van storingen nauwkeurig te voorspellen storingen voorkomen worden. Kijk, en dat gaat qua aansturing richting het Service Logistic Control Tower concept, waar service logistiek optimaal ingezet is.

Service logistiek op de Nederlandse innovatieagenda

Ter bevordering van de innovatie in Nederland heeft de overheid een topsectoren beleid ingevoerd. Service logistiek is een belangrijk speerpunt van de Topsector Logistiek en daarmee een innovatiethema van het Dutch Institute of Advanced Logistics (Dinalog). In het brede aandachtsveld van service logistiek is er een groeiend aantal research programma’s en demonstratieprojecten met als doel om innovatieve concepten in de service keten te ontwikkelen en te implementeren. Hierbij wordt o.a. gestudeerd op “condition based maintenance”, “parts pooling” maar ook zaken als “shared services”, "servitization" en “smart services".

Het SLF als partner van de innovatieagenda

In het verleden bleek het moeilijk voor partijen om elkaar te vinden en  om service logistieke systemen te verbeteren of innovaties door te voeren. De keuze van de topsector om het SLF hierbij als partner te zien is een belangrijke stimulans om de proposities die SLF bood verder uit te breiden en te professionaliseren. Met ingang van 2016 is een impuls gegeven aan deze ambitie, de nieuwe koers van het SLF. Deze ontwikkeling is samengevat in 3 speerpunten die de komende 3 jaar gesupport worden door de topsector logistiek.

  • Innovatie ontwikkeling,
  • Samenwerking met als motto: Logistiek Verenigd en
  • Groei naar een grote, open community

Veranderingen in de SLF proposities

Naast het bijeenbrengen van professionals richt het SLF zich met de nieuwe koers ook op het

  • actief stimuleren en initieren van innovaties,
  • het disemineren van onderzoeksresultaten,
  • het betrekken van jong talent via een separaat programma en
  • het aanbieden van online kennisdeling

Boven alles blijft het SLF een netwerk organisatie voor het samenbrengen van kennis en kunde om tot nieuwe, betere inzichten te komen.   

 

 

Trots op onze

SLF Deelnemers