Service Logistics Forum

21.2 Webinar VR/AR in Service Operations

Webinar Virtual and Augmented Reality in Service Operations georganiseerd door Service Logistics Forum (SLF) en World Class Maintenance (WCM)

Date: 15 maart 2021
Time: 14.00 - 15.00
Location: Online
 

Het VR/AR Event bestond uit 2 delen, een webinar met 2 interessante sprekers en een interactieve workshop. 

 

By Ben Gräve

SLF agendeert dit jaar belangwekkende technologische innovaties in service en onderhoud en dus ook in service logistiek. 145 deelnemers uit de netwerken van SLF en WCM namen deel aan dit webinar 'Virtual & Augmented Reality in Service Operation'. Alleen al uit deze hoge opkomst mag worden geconcludeerd dat dit onderwerp zéér sterk leeft. SLF manager Liselot Gerritzen presenteerde een interessante agenda.

VR/AR doorgebroken bij ASML

Michiel Haverkorn van Rijsewijk, Director Customer Support ASML, beet het spits af met een overtuigende presentatie. De toepassing van VR/AR in ASML was feitelijk al een jaar geleden doorgebroken, maar door de covid-19 pandemie zijn de toepassingen versneld en overtuigend gerealiseerd. De ‘use cases’ waren initieel vooral gericht op de urgente support van klanten, snel gevolgd door het installeren en upgraden van producten, de integratie van toeleveranciers en nu ook de trainingen. ASML maakt gebruik van bestaande Microsoft hard- en software en heeft inmiddels meer dan 150 HoloLens producten gealloceerd en meer dan 1500 mensen getraind. Uiteraard moesten ook obstakels zoals de bescherming van IP van de klant én ASML worden overwonnen en ergonomische kwesties. De toepassingen worden inmiddels erg gewaardeerd en blijven ook na de pandemie.

Slimme toepassingen bij Goal043

Jeroen Trienes, Creative Director bij Goal043, gaf een zéér levendig inzicht in de ontwikkeling en toepassing van VR/AR producten. Sitech & Goal 043 hebben voor toepassing in de procesindustrie een VR Builder tool ontwikkeld. Het begint met een 3D ‘pointcloud scan’ van het product, installatie of gehele fabriek. De gebruiker kan zelf zonder programmeerkennis eenvoudig realistische VR-trainingen op maat maken. Deze techniek komt steeds meer onder handbereik, want de nieuwe IPhone 12 bevat een scanner waarmee 3D scans kunnen worden gemaakt. Deze scans kunnen als input dienen voor de VR Builder en men kan eenvoudig eigen procedures toevoegen.

WCM directeur Henk Akkkermans was blij te zien dat VR/AR nu echt werkt en riep op om deel te nemen aan de aansluitende workshop.    

WCM Workshop AR/VR

Aansluitend aan het webinar volgde de interactieve workshop. Na een introductie van andere lopende WCM projecten door Paul van Kempen kwam fieldlab VIA APPIA aan de orde. Hierin worden mogelijkheden van AI en VR/AR binnen een maintenance & service context uitgeprobeerd om tot waardevolle industriële toepassingen te komen. Deze workshop had tevens als doel om geïnteresseerde bedrijven bij dit fieldlab te betrekken. Aan de hand van een 9-tal vragen, gericht op de toepassing en schaalbaarheid van VR/AR-technieken, waren er break-out sessies. De vele vragen en aanbevelingen worden door programmamanager Jacob Derks nader uitgewerkt en gedistribueerd.

De terugkijklink vindt u door hier te klikken of de video hieronder af te laten spelen. 

 

Trots op onze

SLF Deelnemers