Service Logistics Forum

22.02 Demand forecasting modellen voor spare parts

Op 14 april vond weer een SLF-webinar plaats, ditmaal over Demand Forecasting modellen voor spare parts. Een onderwerp dat, gezien het groot aantal aanmeldingen, erg leeft bij onze achterban, zowel in het bedrijfsleven, de overheid als bij wetenschappers.

Op het programma stonden twee gerenommeerde sprekers: Rommert Dekker, Professor Operations Research, Quantative Logistics and IT aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en Jan Kraaijeveld, Sales Director bij Slimstock. Twee sprekers met een zeer interessant verhaal. Twee hele verschillende verhalen, die elkaar mooi aanvulden.

Rommert Dekker gaf een inkijk in het onderzoek waar hij mee bezig is naar demand forecasting modellen. Tevens in de moderne technologieën, zoals AI, die ze hiervoor gebruiken en de verschillende onderzoeksmethoden. Het onderzoek is op dit moment in de fase van benchmarking research. Om een zo realistisch mogelijk onderzoek te kunnen doen, willen ze graag met échte data werken. Rommert is daarom nog op zoek naar bedrijven die hiermee kunnen helpen.

Waar Rommert in zijn verhaal de theoretische, wetenschappelijke kant belichtte, past Slimstock demand forecasting toe in de praktijk. Jan Kraaijeveld vertelde hoe Slimstock altijd probeert samen met hun opdrachtgevers een oplossing te zoeken voor hun voorraaduitdagingen. Voorraad is immers altijd een relevant onderwerp voor bedrijven: als de economie minder goed draait, wil men graag zo min mogelijk voorraad. Terwijl nu juist beschikbaarheid een enorm speerpunt is. Hierdoor verschuift de focus mee met de economie en moeten beslissingen over voorraadbeheer telkens weer anders worden genomen.

Na deze uiteenlopende presentaties vanuit verschillende invalshoeken, ontstond een levendige discussie tussen Jan, Rommert en Rob Basten, de host van het webinar en associate professor aan de TU/e. Uiteindelijk waren ze het er volledig over eens: Je komt verder door zaken te delen. De resultaten van Rommert zijn onderzoek worden geoptimaliseerd doordat bedrijven hun data willen delen. Jan sloot zich daarbij aan door het belang van kennisdelen te benadrukken. De discussie en de eindconclusie vormden een mooie afsluiter die volledig past bij waar het SLF voor staat: Kennis en kunde delen.

De presentaties van Rommert Dekker en Jan Kraaijeveld vindt u terug in onze Kennisdatabank.

Trots op onze

SLF Deelnemers