Service Logistics Forum

2017 5 Jong SLF GVB

Enthousiasme bij jonge talenten

Event: Jong SLF 
Datum: 10 oktober 2017, 13.30 tot 17.00
Locatie: GBV Hoofdwerkplaats Rail, Diemen
Thema: Beschikbaarheid van railmaterieel
# Deelnemers: 9

171010 Jong SLF compilatie GVB Diemen .jpg

Dinsdag 10 oktober was Jong SLF te gast bij GVB Railmaterieel, Diemen. Het thema van de middag was beschikbaarheid van railmaterieel. GVB is een Nederlands openbaarvervoerbedrijf dat openbaar vervoer met metro, tram en bus in Amsterdam en veerdiensten over het IJ en Noordzeekanaal verzorgt. Ook het beheer en onderhoud van materieel en van railinfrastructuur in de stad zijn in handen van GVB. Een hoge beschikbaarheid van materieel is essentieel om reizigers veilig, betrouwbaar en comfortabel te kunnen vervoeren. Jong SLF is deze middag concreet met dit vraagstuk aan de slag gegaan.

Onderhoudsorganisatie

GVB verzorgt nu ongeveer 750.000 ritten per dag in Amsterdam en omgeving. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren zal groeien naar 1 miljoen ritten. Belangrijk aandeel is daarin weggelegd voor de Noord-Zuidlijn die vanaf juli 2018 zal gaan rijden. Ter vergelijking, de Nederlandse Spoorwegen verzorgen ongeveer 1.2 miljoen ritten per dag. GVB is dus na NS de grootste vervoerder van Nederland.

GVB heeft de ambitie om te groeien naar een onderhoudsorganisatie, waarbij onderhoud zoveel mogelijk preventief en zelfs predictief wordt uitgevoerd. Nu is het aandeel ongeplande werkzaamheden (zoals verhelpen van storingen) nog veel groter dan het aandeel gepland zoals onderhoud. Het beter voorspellen en tijdig uitvoeren van onderhoud is essentieel om de beschikbaarheid van railmateriaal te vergroten.

Noord-Zuidlijn

Na een rondleiding in de Hoofdwerkplaats Rail en Onderhoudswerkplaats Metro, waar het onderhoud aan verschillende typen trams en metro’s plaatsvindt, gingen we gezamenlijk onder leiding van Tessa, voormalig lean coach bij de lijnwerkplaats metro, Ruud, Maintenance Engineer en Marcel, Manager lijnwerkplaats metro aan de slag met de case rondom de Nood-Zuidlijn. Deze lijn gaat in ongeveer 16 minuten Amsterdam Noord met Amsterdam Zuid verbinden.

Op dit traject zal de nieuwe M5 metro worden ingezet. Om altijd voldoende metro’s beschikbaar te hebben, met name in de spits, moeten storingen snel worden verholpen. Helemaal omdat de lijn een enkele baan heeft en stilgevallen metro’s direct voor oponthoud zorgen. Bovendien is het tijdens exploitatie onmogelijk om metro’s naar de centrale werkplaats in Diemen te vervoeren.

Quick Service hal

Een oplossing, en dit idee bestaat al langer binnen GVB, is de bouw van een Quick Service (QS) hal in Noord. Doel van een QS hal is om kleine beurten en reparaties dicht op het spoor uit te kunnen voeren. De keuze voor de bouw van een QS hal in Noord hangt af van verschillende factoren. Belangrijk is het netwerk van beschikbare onderhoudslocaties (centrale werkplaats, QS hal, tailtrack of baan) en de verschillende typen storingen die plaats kunnen vinden (van A, zeer urgent, tot C, bij de volgende onderhoudsbeurt meenemen). Daarnaast blijft het vooral een afweging tussen kosten en de hogere beschikbaarheid die het oplevert.

Uit de case study kwamen verschillende vragen waar GVB antwoorden op moet vinden om de toegevoegde waarde van een QS hal in Noord te kunnen bepalen. Veel voorwaarden zijn echter nog onbekend. De gedachtegang biedt wel waardevolle input voor het opstellen van een plan van aanpak. De case study was een interessant slot van een interactieve middag waarin Jong SLF een kijkje in de keuken kreeg en open werd gesproken over uitdagingen bij GVB Railmaterieel.

 

Geïnteresseerd in de gehouden presentaties? SLF deelnemers kunnen deze downloaden via de optie kennisdatabank/presentaties na te zijn ingelogd. Of stuur een bericht naar info@servicelogisticsforum.nl

Trots op onze

SLF Deelnemers