Service Logistics Forum

2017 6 Service Logistics Summit

Service Logistics Summit 2017

Logistiek Verenigd
24 november 2017
Aviodrome, Lelystad

Zie voor terugblik ook Logistiek.nl
Zie ook voor terugblik Jong Logistiek Nederland, RUG nieuws, Win-actie 

combi foto Summit 17_1

Vrijdag 24 november was het zo ver, ’s morgens startend met 6 fieldtrips, rond lunchtijd via de finale van de SLF Afstudeerprijs overgaand in plenaire sessies en 8 parallelle inhoudelijke tracks, inspiratiesessies en het young talent program uitmondend in een live verbinding met Mali. Het Service Logistics Forum organiseerde haar 21e jaarlijkse Summit in het Aviodrome te Lelystad, alwaar de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud tevens haar jaarvergadering hield. Beide organisaties hebben dit jaar diverse keren onder het motto Logistiek Verenigd de handen ineen geslagen, de gezamenlijke bijeenkomst in het Aviodrome vormde het sluitstuk hiervan.

 

Voor velen uit het land was het ’s morgens vroeg op pad om op tijd bij de fieldtrips aanwezig te kunnen zijn. En met reden, stuk voor stuk blonken de fieldtrips uit door service logistieke inhoud en geanimeerde discussies. De openheid waarmee de deelnemers met elkaar en hun gastheren hun mening deelden is kenmerkend voor het Service Logistics Forum. Driewerf dank hiervoor aan de gastbedrijbedrijven: Thales in Huizen, AH.nl en Pon in Almere, Loading Systems in Lelystad, NLR te marknesse en DHL / Wärtsilä te Kampen. De meer dan 150 deelnemers aan de fieldtrips kregen input over controltowers, optimalisaties, service logistieke concepten, robotisering en de laatste stand van zaken rond 3D-printing.

 

De middag stond onder bezielende leiding van Roelof Hemmen, bekend presentator van BNR. Erik Lagerweij, Directeur Operations van Vliegveld Lelystad gaf een kijkje in de keuken van luchthavenontwerp, de bijbehorende logistieke uitdagingen en de MRO filosofie, waarna Jop Fackeldey, wethouder te Lelystad het niet kon laten zijn snel ontwikkelende stad aan te prijzen. Daarna was het voor de deelnemers aan de Summit op het prachtige terrein van het Aviodrome verplaatsen geblazen. Het evenement werd op meerdere locaties, verspreid over het terrein van het Aviodrome, vervolgd met een 8-tal parallelle tracks. De deelnemers aan de Summit kregeneen gevarieerd pallet aan inspiratiessessies aangeboden. Thema’s als Machine Learning, Circulair ontwerpen, Service Chain Dynamics, Lean binnen service, Blockchain, (On)voorspelbaarheid, Ketensamenwerking en Cityservicelogistics passeerden de revue. In het Young talent program werd levendig gediscussieerd over de uitdagende toekomstmogelijkheden voor jonge mensen binnen service logistiek.

 

In aanloop naar het SLF / NVDO diner werd na de borrel een live verbinding met onze jongens in Mali tot stand gebracht. De aanwezigen kregen daarmee een inkijk in de service logistieke uitdagingen dat het contingent Nederlandse militairen in het kader van de VN missie MINUSMA het hoofd moet bieden. Van ruw de handen uit de mouwen tot praktische oplossingen via 3D-printing, onze militairen blijken van alle markten thuis. Het SLF / NVDO diner met meer dan 200 gasten was de bekroning op een geweldige Service Logistics Summit 2017. Zonder onze 10 sponsors was dit niet mogelijk geweest. Sponsors, organisatie en deelnemers, dank voor deze inspiratievolle dag. Op naar 2018!

 

 

Sponsor banner Summit 2017

Voorkant Aviodrome

Trots op onze

SLF Deelnemers