Service Logistics Forum

2018 4 themabijeenkomst Agfa

Veel interesse in België voor service logistiek en het netwerk van SLF

Event: Themabijeenkomst AGFA Graphics
Datum: 26 april 2018, 13.00 tot 17.30
Locatie: Mortsel/Antwerpen (BE)
Thema: Best Practices van Service Logistieke Ketens
# Deelnemers: 27
 

18.4 AGFA compilatie

Door: Ben Gräve en Liselot Gerritzen

Het SLF organiseerde op 26 april een interessante bijeenkomst bij Agfa Graphics in België. Het programma was enerzijds inhoudelijk gericht op ontwikkelingen in de service logistieke keten en anderzijds op de vorming van een Belgisch service logistiek netwerk, gelinkt aan het Nederlandse SLF.

De fasicinerende business en producten van Agfa Graphics
De middag begon met een korte inleiding van de gastheer, Ronald Maes van AGFA Graphics. Uit zijn inleiding bleek dat we in het dagelijks leven veel meer dan we beseffen profiteren van de technieken die AGFA Graphics ontwikkelt en vermarkt. Een blik in het democentrum maakte ons duidelijk waartoe de printtechnieken van AGFA in staat zijn. Enorme printers met high tech printkoppen die diverse materialen van enorme afmeting kunnen beprinten.

Best Practices van Service Logistieke Ketens
Na de indrukwekkende rondgang stond de presentatie van Ruben Coetsier, external consultant PwC en ambassadeur van het SLF in België op het programma. Onder leiding van Ruben heeft binnen PWC een grootschalige onderzoek plaatsgevonden naar de volwassenheid van service supply chains. Interessante conclusies die naar aanleiding van het onderzoek zijn getrokken deelde Ruben met de aanwezigen. Door dit onderzoek is er een referentiekader gecreëerd waartegen organisaties zichzelf af kunnen zetten en de volgende stappen in hun ontwikkeling kunnen bepalen. Op verzoek kan het SLF de onderzoeksresultaten met u delen. Daarna vertelde Hans Thibau, VP Atlas Copco, hoe het met de maturity van de operatie binnen zijn bedrijf gesteld is. Opvallend daarbij was dat Atlas Copco gefocussed is op availability terwijl voor de prestatie van service logistiek gekeken wordt naar het on time in full percentage. Kortom ook de meer mature organisaties hebben nog voldoende mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Een eerlijk verhaal over de challenges bewijst eens te meer dat het service logistieke vakgebied nog veel ontwikkelpotientieel biedt. Op connectivity gebied en het verzamelen van data loopt Atlas Copco voorop.

Na een korte pauze werden de deelnemers getrakteert op een kort college van Jürgen Donders, Gordian Logistic Experts over spare parts management. Jürgen wist op overtuigende wijze formules en theorie te koppelen aan zijn praktijkervaring, iets wat de deelnemers duidelijk aansprak. Effectief en efficient managen van spare parts gaat naast de juiste cijfers, bestelniveaus en ordergroottes vooral ook om de juiste capaciteiten inzetten en vooruit kijken. In de praktijk blijken goede mensen en het gebruik van planbare behoeften ipv historisch verbruik de eerste winstpunten.

Het gedachtengoed dat Jürgen uiteenzette is toegepast in een project bij Port of Antwerp. Matthias Lootens, onderhoudsengineer bij Port of Antwerp, nam ons mee in de stappen die zijn organisatie gezet heeft op het gebied van spare parts management en het centraliseren van de logistiek binnen de onderhoudsorganisatie. Hierbij werd duidelijk dat het klimmen op de volwassenheidsladder niet eenvoudig is maar aandacht hiervoor veel voordelen oplevert.

Uitbreiding van het SLF netwerk in België
Als afsluiting van de middag nam Ben Gräve het woord om de positie van het SLF en de rol die het SLF heeft om het vakgebied te ontwikkelen toe te lichten.

Er is op dit moment geen actief kennisnetwerk in Belgie voor service logistiek. Het SLF wil graag deze leemte invullen en meer Belgische bedrijven en kennisinstellingen betrekken die nieuwsgierig zijn naar de ontwikkeling van kennis, kunde, innovatie en talent. De helft van de aanwezige Belgische bedrijven waren nog niet bekend met het SLF. Een mooie uitdaging om met elkaar het netwerk te laten groeien. De goede sfeer en de open houding van de aanwezigen vormde een mooie start voor de uitbreiding van het service logistieke netwerk in Belgie. Het SLF gaat samen met de enthousiaste organisaties en de gedane suggesties een vervolg geven aan deze eerste aftrap.

Geïnteresseerd in de gehouden presentaties? SLF deelnemers kunnen deze downloaden via de optie kennisdatabank/presentaties na te zijn ingelogd. Of stuur een bericht naar info@servicelogisticsforum.nl.

Meer weten van eerdere SLF bijeenkomsten of geplande SLF activiteiten? Neem contact op (0346-581650) of abonneer u op de SLF Nieuwsbrief

Presentatie Ronald Maes, AGFA Graphics - Agfa Graphics Supply Chain Spare Parts 
Presentatie Ruben Coetsier, PWC - Service Supply Chain Report 2018 
Presentatie Hans Thibau, Atlas Copco - 
Presentatie Jürgen Donders, Gordian Logistic Experts - Spare Parts Management - What’s different?
Presentatie Matthias Lootens, Port of Antwerp - Bewustwording is de key tot succes
Presentatie Ben Gräve, SLF - Prettig met u Kennis-Maken

Trots op onze

SLF Deelnemers