Service Logistics Forum

2017 1 Themamiddag Kverneland

Kverneland 4kant2 i.JPGHoe bepalend is Service Logistiek?

Event: SLF Themabijeenkomst
Datum: 9 maart 2017, 13.00 tot 17.00
Locatie: Kverneland Group, Nieuw Vennep  
Thema: 'Samenwerking en Ontwikkelingen in Service Ketens'
# Deelnemers: 21

 

De eerste SLF themamiddag van 2017 vond plaats op een uitzonderlijk mooie lentemiddag met een strak blauwe lucht en een vriendelijk zonnetje. Onder de rook van Schiphol verzamelden de deelnemers zich voor een dag met veel 'food for thought'.


Martijn Holten presenteert.JPG

Martijn Holten, Manager Technical Service & Support van de Kverneland Group, maakte in zijn presentatie duidelijk dat landbouw danwel een conservatieve bedrijfstak lijkt, maar dat er ongelooflijk veel ontwikkelingen mogelijk zijn door de combinatie van techniek en IoT. De druk op efficiënte landbouw is al jaren groot, in 2050 is naar verwachting 70% meer opbrengst nodig om de wereldbevolking te kunnen voeden. Het antwoord daarop is Farming 4.0, smart farming, 'produce more with less'. Denk hierbij aan nieuwe producten met drones, precisiewerktuigen en GPS-aansturing. Kern van deze oplossingen zit in het verzamelen en verwerken van data. Martijn Holten ziet hierbij een sleutelrol weggelegd voor service, omdat service meestel veel en lang ervaring heeft met gegevensverwerking. Servicemensen hebben de juiste skills om met data nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Daarnaast ziet Holten in het kader van Farming 4.0 ook dat standaardisatie een belangrijke rol speelt in ontwikkelingen. Kverneland Group staat hierbij aan de wieg van standaardisatie en koppeling ‘over brands heen’ via de AEF (Agricultural industry Electronic Foundation). En ook hier speelt service een leidende rol. Tijdens de discussie kreeg Holten veel bijval van de aanwezigen. De transformatie van producent naar dienstverlener met een gecombineerd aanbod van producten en diensten obv data zien aanwezigen in vele bedrijfstakken gebeuren. Vraag blijft of het servicemensen zullen zijn die nieuwe afdelingen en functies gaan bevolken.  

 

rondleiding @Kverneland productie i.JPG

rondleiding @Kverneland productie2 i.JPGTijdens de rondleiding werd tastbaar wat Kverneland Group met Farming 4.0 bedoelt. Op het terrein stonden grote, glimmende installaties te wachten op hun nieuwe eigenaar terwijl anderen  precisiestrooien in de praktijk lieten zien.

 

Tijdens het tweede deel van de middag gaf Ben Gräve, voorzitter van het SLF, aan hoe het SLF zichzelf in de afgelopen 24 jaar heeft ontwikkeld. Hij blikte eerst terug naar de beginjaren van het SLF, om daarna met de aanwezigen in gesprek te gaan over de meest recente ontwikkelingen. Dat het service logistieke domein grote veranderingen ondergaat behoeft weinig toelichting, maar hoe het SLF de afgelopen 24 jaar heeft meegewerkt en bijgedragen aan de ontwikkeling van het vakgebied was niet altijd even bekend. De koers die het SLF, met het project SLF2020, ingezet heeft voor de komende jaren is gebaseerd op de vraag vanuit de topsektor Logistiek of het SLF innovatie en samenwerking wil stimuleren via haar netwerk. Daarmee is aan de oorspronkelijke doelstelling van het SLF (netwerk van kennis en kunde) een doelstelling mbt innovatie en talentontwikkeling toegevoegd. Hoe het SLF kan groeien en kan uitbreiden op haar proprosities, daar hadden de aanwezigen zeer bruikbare suggesties voor. Het SLF is hen dankbaar voor hun bijdragen en zal de ontwikkeling van het Forum hiermee verder richting geven.

 

Kverneland 4kant i.JPGSLF deelnemers die geïnteresseerd zijn in de sheets van Kverneland Group en/of SLF kunnen deze downloaden via de optie kennisdatabank/presentaties na te zijn ingelogd.

Trots op onze

SLF Deelnemers