Service Logistics Forum

Privacyverklaring

Privacyverklaring

SLF is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Hebt u hier vragen over, dan helpen we u graag. U kunt ons bereiken via info@Servicelogisticsforum.nl.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

SLF kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van SLF, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan SLF verstrekt. SLF kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en/of achternaam
  • E-mailadres
  • IP-adres

Waarom SLF gegevens nodig heeft

SLF verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail te kunnen benaderen en met u te kunnen communiceren. Daarnaast kan SLF uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang SLF gegevens bewaart

SLF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Geautomatiseerde besluitvorming

SLF maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SLF) tussen zit.

Delen met anderen

SLF verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van SLF worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. SLF gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

SLF maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan SLF te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. SLF heeft hier geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SLF en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@servicelogisticsforum.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. SLF wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

SLF heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige gegevens te verzamelen en te verwerken. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming bijzondere en/of gevoelige persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@servicelogisticsforum.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SLF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@servicelogisticsforum.nl.

Cookies op SLF

SLF is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. SLF gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • Het optimaliseren van de website
  • Het verzamelen en analyseren van statistieken

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen via SLF, zoals bijvoorbeeld het geval is bij het delen via Facebook en embedded video's van YouTube.

Wijzigingen in het privacybeleid

Het is mogelijk dat het privacybeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Het is raadzaam om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Verstrekkende wijzigingen worden op een heldere en opvallende wijze gecommuniceerd via de website.

Trots op onze

SLF Deelnemers