Service Logistics Forum

19.5 RT Infrastructuur

Toegevoegde waarde service logistiek voor infrastructuur van de toekomst

Event: Roundtable 
Datum: 13 mei 2019
Locatie: Rijkswaterstaat, Utrecht
Thema: Toegevoegde waarde service logistiek voor infrastructuur van de toekomst
# Deelnemers: 18

Door: Ben Gräve en Liselot Gerritzen

Achtergrond
Binnen het Meerjarenprogramma Intelligente Infra heeft Rijkswaterstaat samen met de grote bouwbedrijven en ingenieursbureaus een Sectorvisie Grond, Weg en Waterbouw (GWW) opgesteld. Reden daarvoor is een sterk verouderde infrastructuur en een grote vervangingsopgave met belangrijke investeringsbeslissingen. Gestuurd door zowel duurzaamheid als nieuwe mobiliteitsconcepten ontstaat de vraag hoe deze nieuwe infrastructuur eruit moet zien en hoe deze tot stand komt. Daarbij komen verschillende (service) logistieke uitdagingen aan het licht (o.a. nieuwe business modellen / contractvormen, veranderde rollen in de keten, slimme onderhouds- en logistieke planning, en circulaire grondstoffenketens).

Tijdens de roundtable spraken TKI Dinalog, SLF en het Grond Weg en Waterbouw consortium over de toegevoegde waarde van service logistiek bij de uitdagingen rondom de infrastructuur van de toekomst. In een open atmosfeer spraken TKI Dinalog en SLF over de aanpak die succesvol is binnen het domein service logistiek als het gaat om toekomstige uitdagingen. In de kern gaat het dan om de samenwerking tussen overheid, onderzoek en bedrijfsleven. Die is via de samenwerking tussen TKI Dinalog en SLF stevig verankerd. Een dergelijke aanpak zou ook succesvol kunnen zijn bij de infrastructurele uitdagingen. Dat hier kansen liggen werd direct beaamd door de aanwezige onderzoekers van de Universiteiten van Twente, Delft, Eindhoven, Groningen en Tilburg. Zij zagen vollop aanknopingspunten voor onderzoeksvoorstellen. Daarnaast werd geconstateerd dat uitdagingen steeds meer verschuiven van vakspecifieke inhoudelijke thema's naar maatschappelijke thema's. De grote maatschappelijke onderwerpen komen in veel vakgebieden terug en ook daarom heeft samenwerken meerwaarde. Afgesloten werd met de opdracht om concrete onderzoeksvragen op te stellen. 

Geïnteresseerd in de gehouden presentaties? SLF deelnemers kunnen deze downloaden via de optie kennisdatabank/presentaties na te zijn ingelogd. Of stuur een bericht naar info@servicelogisticsforum.nl

Trots op onze

SLF Deelnemers