Service Logistics Forum

2018.8 Innovatie Debat

Innovatie Debat, er is een hoop te doen!

Event: Innovatie Debat SLF deelnemers 
Datum: 1 november 2018, 14.00 tot 18.00
Locatie: Zuiver, Utrecht
Thema: Innovatie topics en best practices
# Deelnemers: 10

Door: Hans van Waveren

IMG_4531i.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_4534i.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IMG_4532i.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achtergrond

We zijn met sneltreinvaart in een wereld gekomen waar uptime, cost of ownership, duurzaamheid en circulariteit van de functionaliteit centraal staat en niet langer meer het verkopen van een product (voorbeelden: mobiliteit, licht, radar, computers, medische apparatuur……). Veel bedrijven worstelen met de innovaties die hiervoor zijn vereist in de service business en daaraan afgeleid ook aan service keten management cq service logistiek. Innovatie is daarmee belangrijk topic binnen de service logistieke community.

Innovatie als thema binnen de community

Waar veelal de uitdagingen en de innovatierichtingen binnen de community bediscussieerd worden met grootbedrijven, wetenschappelijke instellingen en consultants, is met het recente SLF Innovatiedebat bewust gekozen voor een andere doorsnede. Bedrijven die reeds structureel aan grote wetenschappelijke onderzoekstrajecten deelnemen, universiteiten of hogescholen en consultants waren ditmaal niet uitgenodigd.

Innovatiedebat

Een groep van 10 bedrijven, zowel verladers als dienstverleners, uit verschillende sectoren en verschillend qua omvang, hebben elk hun drie belangrijke uitdagingen en innovatiespeerpunten aangedragen. De aanwezige bedrijven hebben hun belangrijkste speerpunt toegelicht en er is levendig gediscussieerd over de belemmeringen voor innovatie en de plannen om het aan te pakken.

Hoofdconclusie uit het innovatiedebat

Het realiseren van meer efficiency in de serviceketen wordt als belangrijkste uitdaging gezien. Innovaties moeten met name hieraan een bijdrage leveren.

Overwegingen en stappen voorwaarts

Duidelijk is dat bedrijven worstelen met het los komen van het optimaliseren van ‘business as usual’ en het zetten van stappen naar het innoveren van het businessmodel.

Tijdens het debat kwamen frisse benaderingen naar voren zoals:

1.       Maak voor jezelf duidelijk waar je (binnen jouw keten) op de servitization ladder staat en waar de ladder toe zou moeten leiden.

2.       Begin de lader te beklimmen met kleine stappen, groei groter wanneer er data beschikbaar komt.

3.       Maak tijdens de reis op de ladder aan de productontwerpers de “servicecost of poor design” duidelijk door hen met de te service producten te confronteren.

4.       De keteneigenaar zal in vrijwel alle gevallen hierbij het innovatievoortouw moeten nemen, daarbij zoveel mogelijk de partners in de keten betrekkend.

5.       Traditionele opleidingspatronen van meester naar gezel worden door snel ontwikkelende technologieën ingehaald. Geef recent opgeleide werknemers meer de kans om zich bij innovaties te profileren.

Raakvlakken ter verdieping en verbreding

Wonderwel (of eigenlijk ook weer niet) sluit het bovenstaande aan bij de thema’s die beide finalisten van de 2018 SLF afstudeerprijs in hun scripties hebben behandeld. Condition Based Optimization (a) en een vernieuwende Visie op de Logistiek van Servicenetwerken (b) zijn typische voorbeelden van stappen op de ladder van innovatie van het service concept en businessmodel. Stappen die bijdragen aan meer efficiency in de serviceketen.

Het recentelijk beschikbaar gekomen Platform Service Logistiek (PSL) maakt op een overzichtelijke wijze de onderzoeken die openingen bieden naar innovaties in de serviceketen toegankelijk. Het platform stelt “innovators” in staat snel overzicht te verkrijgen over de laatste stand van zaken. Hiermee kan voorkomen worden dat men nogmaals het wiel gaat uitvinden en kan met de beschikbare kennis het tempo van innoveren worden opgevoerd.   

 

Geïnteresseerd in de gehouden presentaties? SLF deelnemers kunnen deze downloaden via de optie kennisdatabank/presentaties na te zijn ingelogd. Of stuur een bericht naar info@servicelogisticsforum.nl

Trots op onze

SLF Deelnemers