Service Logistics Forum

Over SLF

Wie of Wat is het Service Logistics Forum?

Het Service Logistics Forum (SLF) is een netwerk van en voor professionals in service logistiek die vooruit willen. In 1993 startte het adviesbureau Districon met een initiatief dat al gauw uitgroeide tot een serieus platform. Inmiddels is het Service Logistics Forum een gewaardeerd kennisplatform in Nederland/België en hebben vele professionals, bedrijven en kennisinstellingen hun weg naar deelname gevonden. Deelname aan het SLF staat open voor iedereen die werkzaam of geïnteresseerd is in service logistiek en die vooruit wil komen in dit vak. Voor deelname of nadere informatie, neem contact op via info@servicelogisticsforum.nl of 0346-581 650 of gebruik het aanmeldformulier

Doelstelling van het Service Logistics Forum

Het belangrijkste doel van het SLF is het delen en ontwikkelen van kennis en kunde op het gebied van service logistiek. Service logistiek beperkt zich niet tot één bedrijfstak of één systeem, maar is een samenspel. Daarnaast draagt het SLF haar steen bij aan innovatie van het vakgebied en heeft talentontwikkeling op haar agenda staan. 

Hoe faciliteert het SLF het delen van kennis en kunde en het ontwikkelen van innovaties en talent?

Het Service Logistics Forum (SLF) organiseert vakgerichte bijeenkomsten, brengt onderzoekers, overheidsmedewerkers en mensen uit het bedrijfsleven bij elkaar, faciliteert bij specifieke vraagstukken en levert expertise. Het SLF is ook online aanwezig. 

De fysieke bijeenkomsten presenteert het SLF jaarlijks in haar jaarprogramma.

Service logistiek op de Nederlandse innovatieagenda

Ter bevordering van de innovatie in Nederland heeft de overheid een topsectoren beleid ingevoerd. Service logistiek is een belangrijk speerpunt van de Topsector Logistiek en daarmee een innovatiethema van het Dutch Institute of Advanced Logistics (Dinalog). In het brede aandachtsveld van service logistiek is er een groeiend aantal research programma’s en demonstratieprojecten met als doel om innovatieve concepten in de service keten te ontwikkelen en te implementeren. Hierbij wordt o.a. gestudeerd op “condition based maintenance”, “parts pooling” maar ook zaken als “shared services”, "servitization" en “smart services".

Het SLF als partner van de innovatieagenda

In het verleden bleek het moeilijk voor partijen om elkaar te vinden en  om service logistieke systemen te verbeteren of innovaties door te voeren. De keuze van de topsector om het SLF hierbij als partner te zien is een belangrijke stimulans om de proposities die SLF bood verder uit te breiden en te professionaliseren. Met ingang van 2016 is een impuls gegeven aan deze ambitie, de nieuwe koers van het SLF. Deze ontwikkeling is samengevat in 3 speerpunten die de komende 3 jaar gesupport worden door de topsector logistiek.

  • Innovatie ontwikkeling,
  • Samenwerking met als motto: Logistiek Verenigd en
  • Groei naar een grote, open community

Veranderingen in de SLF proposities

Naast het bijeenbrengen van professionals richt het SLF zich met de nieuwe koers ook op het

  • actief stimuleren en initieren van innovaties,
  • het disemineren van onderzoeksresultaten,
  • het betrekken van jong talent via een separaat programma en
  • het aanbieden van online kennisdeling

Boven alles blijft het SLF een netwerk organisatie voor het samenbrengen van kennis en kunde om tot nieuwe, betere inzichten te komen.   

 

 

Trots op onze

SLF Deelnemers