Nederlands English
Deelnemer login
Home Over SLF

Wat is service logistiek volgens het SLF?

Het SLF ziet service logistiek als het sturende onderdeel van de service keten. De service keten is een aaneenschakeling van producten en diensten die aangeboden worden voor onderhoud, herstel en verwijdering van aankopen. Logistiek zorgt voor het juiste product, op het juiste moment op de juiste plaats. Het orkestreren van alle deze aspecten zien wij als het service logistieke domein.

Service logistiek omvat meer dan reserveonderdelen

Service logistiek wordt vaak eng afgespiegeld. Het zou slechts om reserveonderdelen gaan. Natuurlijk is sparepartslogistiek op zich een zeer interessante discipline met een groot aantal optimalisatie uitdagingen, maar het vakgebied service logistiek is veel breder. Onze definitie van service logistiek behelst ook de strategische en tactische planning, uitvoering en toezicht van o.a: onderhoudsmonteurs en fout diagnostiek, reparatie depot(s) en/of retour centra, reserve onderdelen en gereedschappen. De samenhangende aansturing is essentieel en een integrale aanpak leidt tot nieuwe intelligente service control tower concepten.

Een concreet voorbeeld

Een bedrijf heeft een machine en die gaat stuk. Het bedrijf zoekt contact met de service afdeling van de leverancier die aan de hand van de melding een servicemonteur een aantal reserve onderdelen inplant om het probleem de volgende morgen te verhelpen. Alle handelingen die gestart worden op het moment van de melding en die in samenhang zorgen voor de oplossing van het probleem vallen onder het service logistieke domein.

Ontwikkeling van service logistiek

Het SLF heeft zichzelf als doel gesteld om de kennis en kunde over service logistiek te delen en te ontwikkelen. Service logistiek beperkt zich niet tot één bedrijfstak of één systeem, maar is een samenspel.

Service logistiek op de Nederlandse innovatieagenda

Ter bevordering van de innovatie in Nederland heeft de overheid een topsectoren beleid ingevoerd. Service logistiek is een belangrijk speerpunt van de Topsector Logistiek en daarmee een innovatiethema van het Dutch Institute of Advanced Logistics (Dinalog). In het brede aandachtsveld van service logistiek is er een groeiend aantal research programma’s en demonstratieprojecten met als doel om innovatieve concepten in de service keten te ontwikkelen en te implementeren. Hierbij wordt o.a. gestudeerd op “condition based maintenance”, “parts pooling” maar ook zaken als “shared services”, "servitization" en “smart services".

Het SLF als partner van de innovatieagenda

In het verleden bleek het moeilijk voor partijen om elkaar te vinden en  om service logistieke systemen te verbeteren of innovaties door te voeren. De keuze van de topsector om het SLF hierbij als partner te zien is een belangrijke stimulans om de proposities die SLF bood verder uit te breiden en te professionaliseren. Met ingang van 2016 is een impuls gegeven aan deze ambitie, de nieuwe koers van het SLF. Deze ontwikkeling is samengevat in 3 speerpunten die de komende 3 jaar gesupport worden door de topsector logistiek.

Veranderingen in de SLF proposities

Naast het bijeenbrengen van professionals richt het SLF zich met de nieuwe koers ook op het

Boven alles blijft het SLF een netwerk organisatie voor het samenbrengen van kennis en kunde om tot nieuwe, betere inzichten te komen.   

 

 

Onze deelnemers