Service Logistics Forum

18.10 TB KLM E&M

Compilatie KLM 181206Overweldigende animo voor verhaal KLM E&M

Event: SLF themabijeenkomst KLM E&M 
Datum: 6 december 2018, 13.00 tot 17.30
Locatie: KLM E&M, Schiphol
Thema: Op het snijvlak van techniek en logistiek
# Deelnemers: 45

Door: Ben Gräve en Liselot Gerritzen

KLM Engineering & Maintenance en wel specifiek bij de Component Service groep was de gastheer van deze bijeenkomst. De onderhoudsorganisatie van de KLM en het gekozen thema hebben de interesse van veel SLF deelnemers. Door overweldigend animo waren we genoodzaakt de bijeenkomst aan te laten vangen bij het Renaissance hotel, Schiphol-Oost. De case van de KLM werd aangevuld door de Hogeschool van Amsterdam. Maurice Pelt, hoofddocent HvA, lichtte het onderzoek toe waar momenteel aan gewerkt wordt. Dit onderzoek gaat over het gebruik van Big D ata en statistische modellen om onderhoud voorspelbaar te maken en tegelijkertijd  downtime en kosten te verlagen. In 25 case studies onderzocht de HvA samen met onderzoekers, studenten en een 10-tal MKB bedrijven onderhoudsgegevens en probeerde ze met statistische modellen tot voorspelbaar onderhoud te komen. Het onderzoek is in de afrondende fase en heeft al veel bruikbare conclusies en aanbevelingen opgeleverd. Duidelijk werd dat data scientists samen met medewerkers op de vloer moeten optrekken om verder te komen op dit terrein waar nog veel te winnen is. Geert Boosten, Hoofd Aviation opleiding, deed vooraf al uit de doeken dat de Hogeschool van Amsterdam toegepast onderzoek uitvoert, naast het opleiden van studenten. De Hogeschool speelt daarbij vooral in op toekomstige behoeften.

De presentatie van Paul Aleven, KLM Engineering & Maintenance, over trends, processen en uitdagingen in onderhoud, deed regelmatig stof opwaaien. Vliegtuigen zijn nou eenmaal groot, net als de financiële consequenties bij calamiteiten en de kosten van bepaalde vliegtuig onderdelen. Opvallend zijn de continue aanpassingen die gevraagd worden van MRO aanbieders door de voortdurend druk op kosten en de gewijzigde aanpak van de onderhoudsprocessen (MSG3). Bij KLM E&M worden de klanten bijeengebracht in een platform en dat is een vooruitstrevende manier om naar de klanten te luisteren.  Er werd een duidelijke ambitie uitgesproken dat KLM E&M binnen afzienbare tijd de wereldwijde no 1 is in het managen van de beschikbaarheid van componenten voor de Boeing 787 en 737. Het succesvol toepassen van Big Data om het onderhoud meer voorspelbaar te maken is nog geen gelopen race. Paul lichtte in een interessante 787 case toe hoeveel gigabytes aan data per vlucht wordt verzameld en dat dit bij de specifieke analyse van een belangrijk component nog niet genoeg bleek. Door gigantische reductie van het aantal manuren, verplaatsing van werkzaamheden, innovatieve aanpakken en samenwerking is KLM E&M heden ten dage voor mn klanten met een beperkte vloot de uitgelezen onderhoudspartner.

Tijdens de rondleiding in kleinere groepen werd zichtbaar hoe het in de praktijk echt werkt. Iedereen vond het erg fascinerend om in de enorme hangars het onderhoud aan verschillende vliegtuigen van nabij te aanschouwen.

De themabijeenkomst werd afgerond met een gezellige borrel, waar vele malen werd benadrukt hoe leuk en zinvol het was om eens bij deze operatie achter de schermen te kijken. 

 

Geïnteresseerd in de gehouden presentaties? SLF deelnemers kunnen deze downloaden via de optie kennisdatabank/presentaties na te zijn ingelogd. Of stuur een bericht naar info@servicelogisticsforum.nl

Trots op onze

SLF Deelnemers