Service Logistics Forum

21.5 Webinar Just-in-time maintenance

Webinar: Just-in time maintenance: de heilige graal in zicht?

Hogere beschikbaarheid tegen lagere kosten door samenwerking

Datum: 18 mei 2021
Tijd: 15.00 - 16.00 uur
Locatie: Online

Door Astrid Mulders

Marielle Stoelinga, hoogleraar aan de Radboud Universiteit en Universiteit Twente, begint haar verhaal met een toelichting op just in time maintenance of predictive maintenance:  onderhoud dat gedreven wordt door data. Met behulp van data middels IoT en prognostics, een methode om performance indicatoren te voorspellen, kun je onderhoud slim plannen. McKenzie heeft onderzocht dat van alle IoT toepassingen men met predictive maintenance verreweg de grootste kostenbesparingen kan realiseren en dat de downtime van assets minstens met 50% kan worden verlaagd. Marielle benadrukt dat hierbij altijd oog moet worden gehouden voor de menselijke factoren. Want je kunt alles nog zo mooi plannen, als het voor de mensen op de werkvloer niet uitvoerbaar is, werkt het alsnog niet. En er zijn meerdere knelpunten waardoor het in praktijk voor veel bedrijven toch lastig blijkt om predictive maintenance volledig door te voeren, zoals beschikbaarheid van data, complexe organisaties en gebrek aan vertrouwen in het systeem.

Het onderzoeksproject PrimaVera zoekt hiervoor een oplossing: hoe kun je het potentieel van predictive maintenance volledig benutten en hogere beschikbaarheid tegen lagere kosten realiseren?

Een consortium van kennisinstellingen, overheid en het bedrijfsleven werkt gezamenlijk aan het antwoord op deze vraag. Hierbij maken ze gebruik van de methode Action research: tegen welke problemen lopen organisaties aan en hoe kunnen we voor dit probleem een algemene oplossing vinden die die breed toepasbaar is? Marielle benoemt de belangrijkste les die het project tot dusver heeft opgeleverd: Just do it! Ga aan de slag, probeer en stel bij.

Hajo Molegraaf, co-founder van Rolsch Asset Management, een van de bedrijven binnen het consortium, vertaalt de presentatie van Marielle naar hun dagelijkse praktijk: hoe kun je voor waterbedrijven en gemeenten onderhoud zo efficiënt mogelijk inplannen? Zij maken hierbij gebruik van risk based vervangingsstrategieën om de kans op falen van assets te verkleinen. Belangrijk is dat de verschillende bedrijven met elkaar samenwerken. Samen bepalen wat het beste moment is om geclusterd onderhoud uit te voeren. Politieke besluitvorming kan een complicerende factor zijn.

Na een jaar zijn er al mooie resultaten behaald in het project, maar er blijven genoeg vragen open om te beantwoorden. Nog genoeg werk te doen de komende jaren. Is de heilige graal in zicht? Dat zal blijken!

De presentatie van Marielle Stoelinga en Hajo Molegraaf is te vinden in onze Kennisdatabank. Kijk hier het webinar terug: 

Trots op onze

SLF Deelnemers