Service Logistics Forum

20.7 Service Leadership Summit 2020

Service Leadership Summit 2020

PaaS, PaS of Psss ... Hoe serviceketens waarde toevoegen

Powered by Service Logistics Forum

Datum:  19 november 2019
Tijdstip: 13.00 - 16.00 
Locatie: Alleen online te volgen

Zie ook: publicatie SLF Afstudeerprijs winnaar Joep Hoedemaker, University of Technology Eindhoven en Universiteitsnieuwsbrief: https://mailchi.mp/ed022ce59d68/news-from-ieis-new-layout-7120885?e=985468c378
Zie ook: publicatie SLF Afstudeerprijs finalist Nikki Leijnse, University of Twente

Meegaan met de maatschappelijke ontwikkelingen ‘van Bezit naar Gebruik’ en het aanbieden van ‘Product as a Service’, wat betekent dat voor onderhoud en service? Hoe maken bedrijven hun serviceketens gereed voor de toekomst? En hoe organiseren zij de besturing? Tijdens de Service Leadership Summit 2020 komen prominente spelers uit verschillende serviceketens aan het woord. Zij delen hun visie, aanpak en ambitie rondom deze maatschappelijke thema's met u. 

De livestream van de Service Leadership Summit is terug te zien via onderstaande link. De eerste 30 minuten zijn gereserveerd voor de berichten van onze sponsor partners. 

De film 'De serviceketens van de toekomst is hieronder separaat terug te zien.

De inspiratiesessies tijdens het parallelle programma zijn afzonderlijk terug te zien via onderstaande links. 

Eerste Ronde 14.30 - 14.50

Tweede ronde 14.55 - 15.15


Terugblik door Ben Gräve

“Elk nadeel heb se voordeel” is een bekende cruijffiaanse uitspraak die helemaal van toepassing is op de summit van 19 november j.l. Vanwege de corona beperkingen werd je als deelnemer verrast met een volledig digitaal concept. Op een speciaal hiervoor ontworpen live-slf-summit-website kon je zowel plenaire als keuze onderwerpen zéér overzichtelijk en aaneengesloten volgen en middels de chatboxen ook bevragen. Uit de vele trends die de toekomst van service en dus ook van service logistiek beïnvloeden had het SLF dit jaar gekozen voor de grote maatschappelijke trend “van bezit naar gebruik”.     

De serviceketens van de toekomst

Dit is de titel van de door het SLF geproduceerde openingsfilm waarin het thema aan de hand van interviews met service leiders van vier vooraanstaande bedrijven werd uitgediept. Met “Light as a Service” van Signify zoals toegepast bij Accelor Mittal in Spanje, “Product as a Service” door Philips in de wereldwijde healthcare sector en Ampelmann in de offshore sector zagen we interessante toelichtingen over deze B2B servitization ontwikkelingen. Met “Mobility as a Service” van NS met het OV-fiets project waren we getuige van een B2C toepassing in de nieuwe deel-economie. Voldoende input voor service logistici om na te denken over hun rol in die nieuwe service ontwikkelingen.

Levendig debat

De journalist Frénk van der Linden leidde een live en levendig debat met vier panelleden. Hij prikkelde de deelnemers door ze vooral ook naar persoonlijke voorbeelden en dilemma’s te vragen. Néomie Raassens van TU/e, gespecialiseerd in servitization vraagstukken, gaf aan dat bedrijven in vele opzichten nog grote stappen kunnen maken op de servitization ladder. Jet de Boer van RET en Francois Bello van ECT gaven aan dat zij als potentiële afnemers van nieuwe service modellen vooralsnog erg afwachtend zijn, maar voor hun klanten wel degelijk nieuwe service business ontwikkelen. Oscar Moers van Lely gaf aan dat zij in een behoudende agrarische marktsector toch interessante stappen maken op de servitization ladder.  

Een bron van inspiratie

Alleen al het brede aanbod van inspiratiesessies maakte ook deze summit zéér waardevol. De wetenschap was goed vertegenwoordigd met een sessie van de Universiteit Twente met een groot onderzoeksproject naar de heilige graal: just-in-time maintenance en een onderzoeksproject van de universiteit Maastricht tezamen met de Nederlandse Defensie Academie over service innovaties in een maritiem netwerk. Daarnaast waren er vijf interessante bedrijfspresentaties met uiteenlopende onderwerpen van DHL over het herstel van de supply chain na de corona crisis, Conas over “clean data as a service”, Ampelmann over hun bewegingen op de offshore (servitization) ladder, Districon met tooling voor de weg naar zero emissie en Drake&Farrell samen met KPN over services om de levensduur van telefoons te verlengen.

Aandacht voor jong talent

Dit zit al jaren als een rode draad verweven in de SLF summits. Dit jaar wederom met een aparte sessie voor studenten waarin Tessa Huisman van Superunie de studenten een toelichting gaf over de service ketens van de toekomst op weg van bezit naar gebruik. De interactie met studenten kwam daarnaast goed op gang door de quizzvragen die door het programma verweven waren en de bijdrage van Frénk van der LInden. 

De jaarlijkse strijd om de SLF Afstudeerprijs was een interessante krachtmeting van jonge talenten. In een pitchbattle streden Joep Hoedemakers van de TU\e en Nikki Leijnse van de UT om de hoofdprijs van maar liefst 1.000 euro, beschikbaar gesteld door de Technische Unie. Dit jaar werd voor het eerst ook een publieksprijs uitgereikt voor de student die de beste pitch verzorgt had. Zowel de publieksprijs als de prijs van de vakjury ging naar Joep Hoedemakers met zijn thesis uitgevoerd bij Lely over Creating a preventive maintenance concept for new systems using multi-objective optimization.

Uitzending gemist

In het licht van de eerder aangehaalde cruijffiaanse uitspraak is er natuurlijk nog het voordeel om deze summit alsnog integraal of in delen te bekijken. Zéér de moeite waard! Een van de deelnemers kwam direct na afloop met een chat-opmerking: “Kan ik een biertje voor je halen?” Dit typeerde het gevoel van netwerken dat wij bij een fysieke summit altijd hebben en dat bij een digitale versie helaas ontbreekt. De zéér positieve ervaring met dit volledige digitale concept zal volgend jaar zeker worden meegenomen, maar we hopen dan wel na afloop samen het glas te kunnen heffen!

Trots op onze

SLF Deelnemers