Service Logistics Forum

World Class Maintenance

World Class Maintenance logo
Adres
Boschstraat 35
Postcode
4811 GB
Plaats
BREDA
Telefoon
+31 76 76 31 553

WCM stimuleert ‘slim onderhoud’ voor de Nederlandse industrie. Dit doen we door onderhoudskennis te ontwikkelen, te verspreiden en toe te passen. Voor onze partners, maar ook voor de maatschappij als geheel. We voeren cross-sectorale innovatieprojecten uit, ontwikkelen een onderwijsprogramma en werken aan een actief netwerk waarin asset owners, serviceleveranciers, kennis- en onderzoeksinstsellingen en de overheid participeren. Daarnaast zijn we sinds 1 jan 2017 samengegaan met de FME-branchevereniging Profion. We verzorgen daarom lobby-activiteiten om smart maintenance hoger op de politieke agenda te krijgen en behartigen we de belangen van onze leden.

Contactpersoon

Henk Akkermans
Functie
Directeur
Stefi Celie-Sarlo
Functie
Directiesecretaris
Trots op onze

SLF Deelnemers