Service Logistics Forum

Praat door over het onderwerp digital Twins in service logistiek - Nieuws

11 oktober 2021

Webinar 12 okt krijgt vervolg in SLF cafe op 14 okt.

In gesprek gaan met deskundigen over Digital Twins in service logistiek kan tijdens het SLF café op 14 oktober a.s.! De consultants van CQM die een opdracht hebben uitgevoerd bij een bekend retail organisatie hierover willen graag met SLF deelnemers van gedachten wisselen over de mogelijkheden van deze technieken, hun ervaringen en de vraagstukken die hierover bij andere organisaties leven. 

Aanleiding voor dit gespreksonderwerp tijdens het komende SLF café is het webinar over Artificial Intelligence en digital twins in warehousing op dinsdag 12 oktober van 15.00 tot 16.00. Tijdens dit webinar komen het  onderzoek en de conclusies aan de orde van een studie die CQM uitvoerde. Artificial Intelligence en Digital Twinning zijn moderne technieken die kunnen zorgen voor een professionalisering van de service supply chain. De technieken zijn geidentificeerd als veelbelovend voor ons vakgebied. Recent publiceerden we hierover twee innovatiebladen die uitleg geven over de technieken (zie hier en hier). Wanneer u niet bij het webinar kan zijn, maar wel op donderdag in gesprek wil gaan met o.a. de consultants van CQM dan kan dat. Voor een bezoek aan het SLF cafe is het niet noodzakelijk om eerst het webinar bij te wonen . Mocht u vooraf toch graag op de hoogte zijn, bekijkt u dan de terugkijklink van het webinar. Voor vragen kunt u contact opnemen met info@servicelogisticsforum.nl

 

Trots op onze

SLF Deelnemers