Service Logistics Forum

SLF bestuur omarmt nieuwe missie - Nieuws

18 mei 2023

Een nieuwe koers die past bij de interne en externe veranderingen

In de nieuwe missie legt het SLF een aantal accenten, waarmee het laat zien adaptief, relevant en toekomstbestendig te zijn. Zo komt er meer nadruk op levendigheid, betrokkenheid en circulariteit.

Om maar met die laatste te beginnen. Circulariteit is het steeds opnieuw inzetten van grondstoffen, halffabrikaten of complete units. Dit is iets anders dan duurzaamheid, waarbij gestreefd wordt naar het verminderen van de belasting op het milieu. Het SLF is ervan overtuigd dat circulariteit en serviceketen management onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Anders gezegd, serviceketen management (lees service logistiek) biedt oplossingen en handvatten voor dit maatschappelijke vraagstuk. Het SLF gaat zich inspannen om deze relatie uit te dragen en te ontwikkelen. Een stevige ambitie waar we samen de tanden in zullen zetten.

Naast een heldere, inhoudelijke missie is het essentieel is dat deelnemers zich betrokken voelen bij het SLF. De betrokkenheid van deelnemers is altijd groot geweest. Al sinds de oprichting, ruim 25 jaar geleden, hosten deelnemers de SLF bijeenkomsten. Het is geweldig dat het openstellen van deuren zo enorm veel bevlogenheid naar boven brengt. Al meer dan honderd vakinhoudelijke bijeenkomsten heeft het SLF op deze manier neergezet. We doen het samen. Daarnaast zijn deelnemers snel enthousiast als het gaat om het delen van kennis. Dat gebeurt door middel van presentaties, maar ook via deelname aan wetenschappelijke projecten of zitting name in een SLF commissie of vakjury. Die grote betrokkenheid van deelnemers maakt ons netwerk speciaal en relevant. Dat willen we behouden, of liever nog uitbreiden. Het SLF zet in op passende manieren van betrokkenheid voor iedere deelnemer. 

In een levendig netwerk kennen en herkennen de deelnemers elkaar, er gebeurd vanalles. Professionals met vragen vinden professionals met antwoorden. Organisaties herkennen elkaars uitdagingen en benaderen elkaar rechtstreeks voor hulp en advies. De open sfeer geeft een vertrouwd gevoel waar contacten laagdrempelig te leggen zijn. Wanneer je je thuis voelt lukt het beter om geïnspireerd te raken. Het helpt om beproefde aanpakken te doorgronden en daarna te vertalen naar je eigen praktijk. Daar is niets zweverigs aan, dat bevordert de winstgevendheid en het belang van serviceketen management. 

IMG_20230517_175920c-1.jpgHet SLF heeft de afgelopen tijd, achter de schermen, hard gewerkt aan deze nieuwe missie. De personele wijzigingen in de SLF organisatie vormden een belangrijke aanleiding om dit nu op te pakken. Daarnaast maakten veranderingen in de markt een herbezinning nu eveneens noodzakelijk. We doelen dan met name op de opkomst van online werken. Dit heeft een ongelooflijk grote impact gehad op event-gedreven organisaties, zoals het SLF was. De ervaringen met webinars en online meetings hebben ervoor gezorgd dat professionals zich niet meer voor alle overleggen en kennissessies fysiek verplaatsen. Een groot deel van het werk kan efficiënt vanachter een beeldscherm gedaan worden. Alleen voor echt belangrijke en interessante ontmoetingen stappen professionals nog in de auto. En in die gevallen doen ze dat heel bewust en overtuigd. Het SLF begreep dat terugvallen op oude structuren geen passende oplossingen meer biedt. Door te zorgen voor een vast jaarprogramma met zes kwalitatief hoogwaardige events én daarnaast andere opties te bieden om kennis te delen en te netwerken buigt het SLF de opkomst van online werken om tot een kracht.

Eind mei resulteerde het missie-project in een formulering waarmee het SLF de komende jaren vooruit kan. Tijdens een prettige, constructieve bestuursmeeting werden de puntjes op de i gezet en tekenden de aanwezige bestuursleden de missie. Een feestelijk moment en tevens begin van een nieuwe fase. Het SLF bestuur gaat graag met deelnemers in gesprek over de nieuwe koers. De eerstvolgende koffie sessie in september biedt een goede gelegenheid hiervoor. 

De volledige SLF missie luidt: 
Het SLF is een warm en levendig netwerk waar alle aangesloten vakinhoudelijke professionals betrokken zijn en elkaar helpen d.m.v. kennis deling en kennis creatie, om service logistieke (MRO) activiteiten in alle serviceketens, ongeacht branche, steeds een stapje vooruit te helpen om innovatiever en circulairder te worden.

 

 

Trots op onze

SLF Deelnemers