Service Logistics Forum

NWO subsidie

800.000 euro voor onderzoek Service Logistiek

Professor Geert-Jan van Houtum van TU Eindhoven heeft een TOP subsidie van NWO gekregen van bijna 800.000 euro voor een onderzoeksvoorstel voor service logistiek project. Het is het eerste logistieke voorstel dat geld krijgt vanuit deze nieuwe subsidiepot.

Zie hier voor meer informatie.

Trots op onze

SLF Deelnemers