Service Logistics Forum

Onderzoek CBM

Afgerond promotieonderzoek over Conditioned Based Maintenance

Op 9 februari 2015 ontving Qiushi Zhu zijn doctorstitel. Aan de TU Eindhoven (TUE) verrichte hij zijn promotieonderzoek naar condition based maintenance (CBM), in het kader van het ProSeLo project van Dinalog.

Hij richtte zijn aandacht op het creëren van een model dat fabrikanten van met name complexe, uit meerdere onderdelen bestaande machines, moet helpen bij het efficiënter omgaan met onderhoudswerkzaamheden en alle aspecten die daarbij komen kijken. Het onderzoek spitste zich toe op enkele belangrijke aan het project deelnemende bedrijven, zoals: Vanderlande Industries, ASML, Marel en DAF.

Bedrijven die producten maken met een lange levensduur en waarbij de onderhoudskosten gedurende de life cycle hoger kunnen uitvallen dan het aankoopbedrag.

Zie hier een volledig artikel over zijn onderzoek.

Trots op onze

SLF Deelnemers