Service Logistics Forum

Terugblik op 2021 - Nieuws

30 december 2021

We maken de balans op om het goede te kunnen behouden.

Het jaar 2021 loopt op zijn einde. Een goed moment om de balans op te maken. Wat hebben we bereikt en wat was succesvol? In ieder geval heeft dit 2e corona-jaar ons een eigen café opgeleverd. Daarover in een later bericht meer. 

Er is veel goeds te melden

Allereerst een compliment aan onze achterban, de SLF deelnemers. Zij hebben massaal ons netwerk gesteund en meegeholpen om de spirit hoog te houden. In 2021 hebben we maar liefst 6 nieuwe deelnemers mogen verwelkomen. Dat zijn (in willekeurige volgorde) DCisive, Spareparts.one, Hogeschool Utrecht, DG Press Group, MTD en Innotractor. Deze nieuwe deelnemers zijn overtuigd van de meerwaarde die aansluiting bij een business netwerk voor organisatie en professional biedt. Het SLF is bijzonder trots dat wij deze meerwaarde kunnen bieden en ook in 2021 manieren hebben weten te vinden die deelnemers waarderen.

Kennisdeling en netwerken gingen in 2021 verrassend goed

Het delen van vakinhoudelijke kennis en kunde, een van de belangrijkste meerwaarden van het SLF netwerk, heeft afgelopen jaar vooral digitaal plaatsgevonden via 10 webinars. Dit is een hele efficiënte manier van kennisdelen. De webinars werden goed bezocht en de betrokkenheid, afgeleid van het aantal en de aard van vragen en discussies, was groot. De andere belangrijke meerwaarde, in contact komen met vakgenoten, hebben we via ons SLF cafe invulling kunnen geven. Dat is voor deelnemers de plek geworden om andere deelnemers en de SLF organisatie te ontmoeten. Hoe goed dit werkt leest u in een apart nieuwsbericht

De SLF organisatie ging op de schop in 2021

In 2021 is de SLF organisatie geruisloos, maar drastisch gewijzigd. Werd het SLF voorheen gemanaged door de 'driekoppige eenheid' Ben, Hans en Liselot, nu is daar één SLF manager, Liselot, voor in de plaats gekomen aangevuld met een professional voor de SLF events, Astrid. Daarnaast is er een Raad van Advies geïnstalleerd met vertegenwoordigers uit het veld. Dit zijn voor het SLF de antennes in de markt. Voorzitter van de Raad is Ben, waardoor zijn jarenlange ervaring niet verloren gaat, maar een goede plek in de nieuwe structuur krijgt. Verder is het SLF bestuur versterkt en uitgebreid tot een team van 6 steengoede vertegenwoordigers vanuit onze achterban.

Vijf portefeuilles voor meer focus en resultaten

Nieuw in de structuur is de opzet van portefeuilles. Hierdoor is er meer focus voor de zaken die we binnen het SLF belangrijk vinden. Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille in beheer gekregen. In willekeurige volgorde zijn dit:

  • Wetenschap & Innovatie
  • Evenementen
  • Continuïteit
  • Groei & ontwikkeling
  • Jong SLF

Hoewel de portefeuillestructuur nog maar net geïntroduceerd is, zijn er nu al mooie resultaten bereikt. Zo is er voor de portefeuille 'Wetenschap & Innovatie' een nieuw overleg in het leven geroepen met alle kennisinstellingen die betrokken zijn bij ons vakgebied. Door dit structurele overleg komt er zicht op relevante onderzoeksprojecten en geboekte resultaten. Het wordt makkelijker voor onderzoekers om resultaten met de SLF deelnemers te delen. Andersom krijgen de SLF deelnemers makkelijk toegang tot onderzoeksresultaten en stappen makkelijker in consortia. Kortom, de band tussen wetenschap en praktijk wordt enorm versterkt. Op het terrein van 'Jong SLF' is een kernteam samengesteld en is er meer structuur gekomen in de plannen om juist jong talent aan te spreken en te binden.

Voortzetting van al het goede in 2022

Ondanks alle tegenslagen in 2021 is er toch veel in gang gezet en bereikt. Het SLF bruist van de energie en met alle lessons learned kijken we uit naar komend jaar. Een jaar waarin we onze flexibiliteit inzetten om tot de winnaars te behoren in een steeds veranderende samenleving. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst om 13 januari lichten we een tipje van de sluier op. Voor nu wenst het SLF u

fijne feestdagen en alle goeds voor 2022

Trots op onze

SLF Deelnemers