Service Logistics Forum

CAM onderzoek

Coördinated Advanced Maintenance

Voor veel complexe kapitaalgoederen vertegenwoordigen de kosten van onderhoud en (service) logistiek een groot deel van de Total Cost of Ownership. Deze kosten zijn vaak hoger dan de aanschafkosten. Daarom is het essentieel om onderhoud/logistiek strategieën te ontwikkelen die deze kosten minimaliseren terwijl de beschikbaarheid en de veiligheid van activa gemaximaliseerd blijft. In de logistieke sector is preventief onderhoud nog vaak de norm.

Verschillende kenmerken van de procesindustrie maken het onderhoud en logistieke planning bijzonder complex.  Veel bedrijven beschikken slechts over een gering aantal (vaak handgemaakt) activa. Deze bedrijven verzamelen nauwelijks data over de betrouwbaarheid/falen/werking van hun machines waardoor het erg lastig is om onderhoud en dergelijke te plannen.

Daarnaast zijn er verschillende partijen betrokken bij onderhoudsoperaties, een goede coördinatie hiervan is noodzakelijk om down time te minimaliseren. Daarom bestuderen de eerste twee werkpakketten aan onderzoeksactiviteiten  de voordelen van het groeperen van gegevens en clusteren van onderhoud en/of logistieke operaties. Werkpakket III bestudeert de mogelijk- en onmogelijkheden die er in de praktijk bestaan om het groeperen en clusteren te implementeren.

Dit project is in vele opzichten innovatief. Ten eerste, de voordelen van gegevens bundelen en gemeenschappelijke onderhoudsplanning in een gecentraliseerde controle toren zijn nog nauwelijks onderzocht. Ten tweede, logistieke kwesties met betrekking tot de planning van onderdelen, zijn onderbelicht in de vakliteratuur, ondanks het feit dat het cruciaal is voor het succes van onderhoudsstrategieën.

Voor meer informatie zie ook hier.

Trots op onze

SLF Deelnemers