Service Logistics Forum

DIWCM

DIWCM (Dutch Institute of World Class Maintenance)

DIWCM (Dutch Institute of World Class Maintenance) is op zoek naar deelnemers voor de studie naar benodigde innovaties binnen onderhoud en engineering.  Deze studie wordt onder leiding van Henk Akkermans (Hoogleraar Universiteit Tilburg) en Klaas Smit (emeritus hoogleraar TU Delft) uitgevoerd onder alle bedrijven in Nederland die met onderhoud op de een of andere manier te maken hebben.  De opdrachtgever is het DIWCM.  

Het belang van onderhoud  verschilt van bedrijf tot bedrijf. Sommige bedrijven van ons  leveren apparatuur/installaties  die onderhouden dienen te worden en/of voeren dat onderhoud uit.  Anderen  beschikken over voer- of vaartuigen die onderhouden dienen te worden.  En het is juist die variëteit waar men naar op zoek is.  

Deze (kosteloze) studie wordt uitgevoerd volgens de Delphi-methodiek.  De werkwijze wordt gekenmerkt door anonimiteit, informatievergaring in meerdere rondes en gestructureerde feedbackprocessen.  

De studie bestaat uit 2 vragenrondes, waarbij zo nodig ook telefonisch contact gezocht zal worden ter ondersteuning of om te vragen om een nadere toelichting.   In deze vragenrondes worden de verwachte innovaties op het gebied van onderhoud en engineering verzameld en gerankt.  Ten slotte wordt in een interactieve workshop de Nationale Innovatie Agenda Engineering & Maintenance uitgewerkt. Deelnemers zijn van harte welkom om deze workshop te bezoeken. Deelname aan de  2 vragenrondes duurt maximaal 2 uur verspreid over meerdere weken.  

Door de terugkoppeling die zal worden gedaan  krijgt elke deelnemer een beeld welke innovaties op het gebied van onderhoud en engineering in Nederland belangrijk worden gevonden.  Door de verschillende achtergronden van de deelnemers zal dit wellicht tot nieuwe inzichten leiden. Door deelname aan deze studie krijgt men indirect ook invloed op  het researchprogramma van universiteiten en kan door deelname aan de workshop samenwerking gezocht worden met andere belanghebbenden.

 

Trots op onze

SLF Deelnemers