Service Logistics Forum

Towards Green en Resilient service supply chains - Nieuws

28 juni 2022

Aandacht voor maatschappelijke uitdagingen hoog op de SLF agenda.

De komende periode geeft het SLF onderwerpen rondom 'Towards Green and Resilient service supply chains' volop aandacht. Het SLF heeft dit gekozen als thema voor de komende maanden. 

Maatschappelijke uitdagingen raken ons allemaal, maar wie maakt het verschil?

Het besef dat we de huidige uitdagingen alleen door innovatie en samenwerking het hoofd kunnen bieden begint overal door te dringen. Wie ontkent doet straks niet meer mee. Veel bedrijven voelen zich hierdoor in een spagaat komen. De wil is er wel, maar kan het ook met behoud van rendement? Wie helpt de zoekende ondernemers en bedrijven?

Subsidies, onderzoek en kennisdeling

Het SLF is ervan overtuigd dat maatschappelijke uitdagingen aangepakt kunnen worden door samenwerking en kennisdeling. Het bij elkaar brengen van praktische ervaring, onderzoek, onderwijs en overheid is feitelijk waar het SLF al jaren voor staat. Ook is het zo dat ons vakgebied, het managen van service supply chains, in zichzelf al duurzaamheid bevorderd. Levensduurverlening door effecitief onderhoud en slimme reparaties, re use, refurbish en recylce zijn onderwerpen die al sinds de ontwikkeling van het vakgebied onze aandacht hebben. Kortom een hele infrastructuur aan kennis en kunde is binnen ons vakgebied beschikbaar. De crux is nu door kruisbestuiving en samenwerking tot creatieve inzichten en oplossingen te komen.

Grande Finale van vorig thema tijdens Service Leadership Summit

Net als het voorgaande thema, de meest relevante, nieuwe technologieën voor serviceketens, wil het SLF met dit nieuwe thema opnieuw een vlucht vooruit nemen. Het stimuleren van innovatiekracht en het verspreiden van kennis onder vakgenoten is daarbij onze aanpak. De vele interessante presentaties in de inspiratiecaroussel tijdens de Service Leadership Summit liet zien dat er inmiddels al heel wat concrete toepassingen zijn van succesvol geïmplementeerde technologieën. Zo hopen we dat we ook dit thema straks kunnen afsluiten met concrete resultaten. Het SLF draagt daaraan bij door een beetje smering in de motor te zijn.

Wat is green en wat is resilient?

Het begint allemaal met duiding. Wat verstaan wij onder het een en het ander. Innovatiebladen kunnen hierbij helpen. Tenslotte maakt het spreken van dezelfde taal de communicatie met elkaar een stuk makkelijker. Het tonen van succesvoorbeelden spreekt tot de verbeelding en zorgt voor Eureka-momentjes. Hoe meer we die zien hoe liever het ons is. En tenslotte, inspiratie doen we vaak op de gekste momenten en de vreemdste tijden op. We zullen ons dus vooral niet moeten laten tegenhouden door hoe het nu gaat en hoe we het altijd deden. Ruimte bieden aan creativiteit, dus.

Het nieuwe SLF thema is tijdens het afgelopen SLF café, door Alexandra te Selle afgetrapt. Het eerste event dat op onze planning staat is de meeting over Carbon Footprinting op 5 juli as in Maarssen. Districon deelt huidige inzichten over dit fenomeen en BigMile demonstreert hoe gegevens vastgelegd en gepresenteerd kunnen worden met behulp van hun software tool. Binnenkort verschijnt het eerste innovatieblad over Carbon Footprinting en zo krijgt het thema 'Towards Green and Resilient Service Supply Chains' stukje bij beetje kleur en vorm. Met als eindpunt de Service Leadership Summit in 2023.

Trots op onze

SLF Deelnemers