Service Logistics Forum

SLF sponsorpartner aan het woord - Nieuws

27 juni 2022

Over de waarde van een bedrijfsnetwerk voor de wetenschappelijke wereld.

Het SLF is zijn sponsors veel dank verschuldigd. Dankzij hen kunnen wij alle evenementen, met name de Service Leadership Summit, organiseren. Daarom zetten wij elke maand één van onze sponsoren in de spotlight. Deze keer Geert-Jan van Houtum, professor TU/e.

Waarom is TU Eindhoven (TU/e) sponsor van het SLF?

“Service logistiek en predictief onderhoud” vormt al vele jaren een belangrijke onderzoekslijn bij de TU/e. Dat was in de jaren 80 en 90 al zo, in de tijd van prof. Geraerds. De TU/e werkte ook toen al veel samen met bedrijven met dure kapitaalgoederen die altijd moeten blijven werken. Ontdekken hoe je dat op een slimme manier voor elkaar krijgt is iets wat bedrijven en kennisinstellingen samen kunnen doen. Theorie en praktijk versterken elkaar op dit gebied. Het SLF faciliteert deze samenwerking en daar zijn we erg blij mee.  

Wat wil je met de SLF deelnemers delen?

De laatste jaren richten we als TU/e ons onderzoek op het gebruik van IoT data om daarmee hogere systeembeschikbaarheden tegen lagere totale kosten te realiseren. Als dat lukt, dan is dat in het algemeen ook goed voor de duurzaamheid. We doen ons onderzoek via grotere onderzoeksprojecten met promovendi en via afstudeerprojecten van Master- en Bachelor-studenten. Als je als bedrijf ook graag een keer een project op dit gebied wilt doen, laat het ons dan weten; we kijken graag of we samen een passend project kunnen starten!

Trots op onze

SLF Deelnemers