Deelnemer login
Home Nieuws Actie agenda 2020 - 2023
24
mrt
Actie agenda 2020 - 2023

Actie agenda 2020 - 2023

De Topsector Logistiek is voor logistiek Nederland een belangrijk instituut.  Landelijk beleid wordt via de Topsector vertaald naar kansrijke innovatieprojecten en initiatieven.

Voor de Topsector Logistiek is het SLF dé partner als het gaat om het stimuleren van service logistieke innovatie. In het verleden verliep dat via programmalijnen en sinds kort langs de lijn van maatschappelijke uitdagingen. Eind vorig jaar heeft de Topsektor de nieuwe aanpak op hoofdlijnen vastgelegd in een actieagenda voor 3 jaar. Naast toegepast onderzoek ligt er de komende jaren meer nadruk op het in de praktijk brengen van nieuwe oplossingen, producten en diensten door bedrijven. Nu staan we voor de opdracht deze hoofdlijnen te concretiseren tot een uitvoeringsprogramma. Naar welke concrete topics gaat de aandacht vooral uit? Samen met 8 SLF deelnemers speelt het SLF een belangrijke rol bij het bepalen van het uitvoeringsprogramma. Op 19 maart vond een eerste verkenning plaats waarbij de verschillende SLF deelnemers hun visie en ideeen gaven. Aan de hand van deze input wordt er verder gewerkt aan het verscherpen van de actieagenda en het bepalen van kansrijke projecten. Meer info via info@servicelogisticsforum.nl en deze link.

De actie agenda is hier te downloaden. 

Terug

Onze deelnemers