Service Logistics Forum

SLF 2023! - Nieuws

16 januari 2023

Kwaliteitsimpuls kenmerkt aanpak 2023

Dit jaar legt het SLF de nadruk op kwaliteit boven kwantiteit in het eventprogramma. Het jaarthema 'Green & Resilient' is het centrale thema, én tevens titel van de Service Leadership Summit 2023. Naast beproefde eigen events is er nadrukkelijk aandacht voor samenwerking. En de interne organisatie krijgt een kwaliteitsimpuls. In een notedop de ambitie van het SLF voor 2023.

Naast vooruitgang en verbetering zijn er ook de vaste waarden, die we niet loslaten. Zoals u van ons gewend bent blijven we hét netwerk voor de service logistieke professional die vooruit wil. Door vakgenoten bij elkaar te brengen leren we van en met elkaar. Alles met als doel om bij te dragen aan de ontwikkeling van het vakgebied service logistiek. Kennis, kunde, innovatie en talent blijven de 4 pijlers van het SLF.  

Net als voor u, is ook de start van een nieuw kalenderjaar voor het SLF een moment van reflectie op de koers. Waar is bijsturing nodig en waar zitten we goed op koers. Wij trokken de volgende conclusies.

Een strak programma

Het jaarprogramma behoefde enige bijsturing. Voor 2023 heeft het de vorm gekregen van 6 sterren die stralen. Het plaatje laat 3 verschillende kleuren sterren zien. De Service Leadership Summit is de paarse ster die gepland staat in november. Het jaarlijks terugkerende feest voor de service logistiek krijgt een ijzersterk programma. Het beloofd een extra dynamische happening te worden. De 3 blauwe sterren zijn de themabijeenkomsten op 25 januari, 15 maart en 7 juni. En de 2 oranje sterren zijn de koffie-sessies op 20 april en in september. Dit aanbod staat als een huis, is gevarieerd en biedt vooral kwalitatieve input voor actuele service logistieke vraagstukken. Kijk hier voor detail info en aanmelden. Kijk hier voor het gehele programmaoverzicht.

Online alleen nog voor de efficiency

Inspiratie, discussie en een kijkje in de keuken gaan het beste live en op locatie. Kort afstemmen of opvolging geven aan afspraken lukt ook prima digitaal. Met een duidelijke keuze voor online afspraken en live bijeenkomsten draagt ook het SLF bij aan groen en veerkrachtig werken. Dat past bij ons thema. 

Doen waar je goed in bent

Het SLF zal zich in 2023 duidelijker positioneren in de markt. We onderscheiden ons van andere netwerken, maar weten onze partners ook te vinden. Wij weten wie zich thuis voelt bij het SLF en zien daardoor helder de opties voor samenwerking. Naast samenwerking met de partijen om ons heen geldt dat ook voor de samenwerking in onze eigen organisatie en met de huidige SLF deelnemers. Tenslotte is een netwerk geen 1 richtingsverkeer. In een goed en levendig netwerk vindt er ook kruislings verkeer plaats. Daar ligt een mooie taak voor het SLF, de kruisverbanden steviger, veerkrachtiger en duurzaam regelen. 

Trots op onze

SLF Deelnemers